top of page
Poljoprivreda

SISTEM ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA - OBJEDINJENA PROCEDURA

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura je postupak, ili skup postupaka iz oblasti izgradnje koje sprovodi Opštinska uprava po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke, pribavljanjem potrebnih uslova i drugih dokumenata od republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Službe za katastar nepokretnosti i drugih organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. Objedinjena procedura predstavlja značajnu pozitivnu novinu, uvedenu izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji iz decembra 2014. godine, koja će smanjiti troškove i vreme izgradnje, priključenja na infrastrukturu i upisa prava svojine. Time će se značajno pojednostaviti proces pribavljanja dokumenata potrebnih u fazama izgradnje objekata.

Obaveštenje o sprovođenju Objedinjene procedure elektronskim putem

Obaveštavamo Vas da je 01. januara 2016. stupio na snagu Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 113/2015 od 30.12.2015. godine) kojim je bliže propisan postupak sprovođenja Objedinjene procedure. Samim tim, ubuduće će se svi postupci u okviru Objedinjene procedure obavljati isključivo kroz Centralni informacioni sistem (CIS) koji predstavlja sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure i moguće mu je pristupiti preko veb stranice Sistema za podnošenje elektronskih prijava i stranice za Primenu zakona o planiranju i izgradnji 

Takođe, dostava podnesaka, akata i dokumentacije u objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja obavljaće se elektronskim putem kroz CIS. Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred nadležnim organom popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS, koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Obzirom na navedeno, dostava novih podnesaka, akata i dokumentacije za sve postupke u okviru Objedinjene procedure više neće biti moguće preko šaltera Opštinske uprave opštine Čoka, već isključivo na način na koji je predviđeno Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem. Izuzetno, ako je tehnička dokumentacija izrađena pre stupanja na snagu ovog pravilnika, a podnosilac zahteva nije u mogućnosti da tu tehničku dokumentaciju dostavi i u dwg ili dwf formatu, podnosilac zahteva, odnosno prijave, može do 1. januara 2018. godine da tu dokumentaciju dostavi u papirnoj formi.

Portalu za elektronsko podnošenje zahteva za građenje možete pristupiti posredstvom klika na sliku:

e-dozvole.png

Uputstva za korišćenje portala za elektronsko podnošenje zahteva za građenje:

Zakonska regulativa

Objedinjena procedura - troškovnici i administrativne takse

Zahtevi i obrasci van objedinjene procedure

Planski dokumenti

Planovi i razni dokumenti

Datum

Ime fajla

Veličina

Za skidanje

Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Čoka  

(31MB)

03.04.2024

05.0.2024

Plan detaljne regulacije turističko  rekreativnog kompleksa u KO Crna Bara

(76,1MB)

02.10.2023

(67,1MB)

Urbanistički projekat rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje u okviru industrijskog kompleksa Autoflex Livnica DOO Čoka

02.0.2023

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na kat.parc. 4405/4 KO Padej - Radni prostor solarne elektrane "Panawiss Plus" DOO Padej

(26,1MB)

Plan detaljne regulacije trase državnog puta 2a reda br.104 na deonici Banatsko Aranđelovo - Crna Bara 

(78,8MB)

20.01.2023

Prostorni plan područja posebne namene specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje"

(556MB)

17.01.2022

Plan detaljne regulacije blokova 10 i 11 u centralnoj zoni naselja Čoka

(51,8MB)

26.02.2021

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekata - "Autoflex Livnica" doo Čoka

(85,6MB)

01.02.2021

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu parcele 680/1 KO Čoka za izgradnju zgrade trgovine

(15,7MB)

25.10.2019

Izmena plana detaljne regulacije puta prilazu mostu na Tisi u Padeju - usvojen plan

(22MB)

19.03.2019

Izmena plana generalne regulacije naselja Čoka

(166MB)

10.05.2018

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu elektrane na biogas - KO Padej

(39MB)

08.05.2018

Urbanistički projekat uređenja poslovnog kompleksa "Remz-Trade" D.O.O. - KO Ostojićevo

(23MB)

08.05.2018

Plan detaljne regulacije kanala K-1 podsistema "Novi Kneževac" regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata

(398MB)

17.11.2016

Plan detaljne regulacije - prečistač Sanad

(11MB)

14.10.2016

Urbanistički projekat ribnjaka "Katahat" Padej

(54MB)

31.07.2015

Prostorni plan područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise

(90MB)

25.06.2015

Plan generalne regulacije naselja Čoka

(217MB)

12.02.2015

Plan generalne regulacije naselja Padej

(22MB)

12.02.2015

Plan generalne regulacije naselja Ostojićevo

(106MB)

12.02.2015

Registar investitora - građevinske dozvole 2014 - pravna lica

(0.1MB)

06.01.2015

Registar investitora - građevinske dozvole 2014 - fizička lica

(0.1MB)

06.01.2015

Spisak izdatih lokacijskih dozvola 2014

(0.1MB)

06.01.2015

Za Projekta "Sakupljanje i privremeno skladištenje neopasnog metalnog otpada " u ulici Maršala Tita broj 102

(0.1MB)

02.04.2014

Plan detaljne regulacije za dalekovod 110Kv Ada - Kikinda 2

(128MB)

18.02.2014

Spisak izdatih lokacijskih dozvola od 01.01.2013 do 31.12.2013

(0.1MB)

06.01.2014

Registar-gradj.doz.-pravna lica 2013

(0.1MB)

06.01.2014

Registar-gradj.doz.-pravna lica 2013

(0.1MB)

06.01.2014

Plan detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo

(35MB)

12.07.2013

Prostorni plan opštine Čoka

(79MB)

12.07.2013

Registar investitora - građevinske dozvole pravna lica 2011 / 2012

(0.1MB)

14.03.2013

Registar investitora - građevinske dozvole fizicka lica lica 2011 / 2012

(0.1MB)

14.03.2013

spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2012 god.

(0.1MB)

20.02.2013

Plan detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka

(35MB)

09.10.2012

Plan detaljne regulacije poslovno - proizvodne zone, po modelu "TEHNO PARKA" naselja ČOKA - SENTA

(350MB)

09.10.2012

Objedinjena procedura - izdati dokumenti

Ozakonjenje objekata

bottom of page