top of page
Istorijat

ISTORIJAT ŠKOLSTVA U ČOKI

Do početka XVIII veka ne može se pratiti razvoj prosvetno-obrazovnog sistema, kojeg u organizovanom smislu nije ni bilo. Vaspitanje dece u Čoki, ali i u svim drugim mestima u Banatu turskog vremena, vezivalo se pre svega za sveštenstvo hrišćanskih crkava, odnosno za kućno vaspitanje i obrazovanje. Najmlađi su prve korake u vaspitno-obrazovnom smislu dobijali od svojih najbližih. Njihovi roditelji i ostali ukućani su ih učili narodnim epskim pesmama, izrekama, zagonetkama... Deca su slušala priče o svojim precima, slavama, svadbama, legendama i podvizima iz ratova i buna pojedinih članova porodice. Neretko, neki od njih bi naučili "Očenaš" i "Vjeruju" a kasnije, kada bi odrasli, još poneku molitvu ili čak Tropar. Malo njih je znalo da čita i piše. Prva slova deca su uglavnom učila od mesnog sveštenika. Odmah po isterivanju Turaka iz Banata, mitropolit Mojsije Petrović započinje misiju širenja pismenosti među narodom. Založio se za dovođenje ruskog učitelja Maksima Suvorova, i uspeo u svojoj nameri da ga dovede u ove krajeve 1726. godine. Maksim je osnovao škole za odrasle, iz kojih su regrutovani prvi učitelji. S obzirom na činjenicu da je finansijska situacija srpskog naroda u Banatu bila veoma loša, te da su prosvetne prilike u mnogome zavisile od dobre volje pojedinih sveštenika i veroučitelja, Srbi su pomoć potražili od aktuelne vlasti Habzburga, koja se odnosila na razrezivanje poreza u korist izdržavanja učitelja i podizanje novih škola. Naravno, pomoć nisu dobili, pa su bili primorani da na crkvenim saborima 1774., 1748. i 1769. godine bukvalno narede svojim episkopima da u svojim eparhijama podignu i u redu održavaju srpske veroispovedne škole kako znaju i umeju. Po delovodnom protokolu iz 1715. godine, zabeleženo je postojanje improvizovanog sistema obrazovanja, gde se navodi sveštenik Arsa Radivojev, koji ima po nalogu temišvarskog episkopa i protoprezvitera obilaziti sela oko Čoke, koja nisu imala sveštenika i delovati savetodavno i vaspisno-moralno, čak i politički. Sveštenici su išli bukvalno od kuće do kuće i na taj način negovali društveno-istorijsku svest i uspomenu na značajne ljude i događaje iz srpske istorije. Čoka je prvu školsku zgradu dobila 1760. godine. Bila je to niska, od čerpića napravljena kuća, neugledna i pokrivena šindrom. Nalazila se tik pored Hrama svetog Arhangela Gavrila, koji je nakon petnaestak godina srušten. Potom je na istom mestu sagrađen novi Hram od čvrstog materijala, koji i danas odoleva vremenu. Imena prvih učitelja, skromnog obrazovanja, pominjemo sa velikim poštovanjem i željom da se njihova nesebičnost, plemenitost i entuzijazam nikada ne zaborave: Josa Todorović iz Čoke, Todor Branovački iz Sente, Velimir Lazić i Kosta Lazić, obojica iz Šurjana, zatim Aleksa Nikolić iz Temišvara... bili su uglavnom i pojci (čteci) u Hramu. Zabeleženo je i to da je Todor Branovački godišnje dobijao za službovanje u Čoki: 84 forinte, 12 "meteri" pšenice, 12 "meteri" kukuruza, 25 "funti" soli, 6 "funti" sveća, 1 "hvat" drva, 6 "hvati" slame i 2,5 katastarskih jutara zemlje na uživanje. Čoka je u to vreme imala 99 dece, stasale za školovanje, ali ih je samo 37-oro učilo školu. Do sedme decenije osamnaestog veka, deca su uglavnom učila samo da čitaju i pišu. Knjige, koje su koristili, bile su: Časlovac, Katehizis i Plastir. Posebna knjiga iz koje su učili čitanje bio je "Bukvar" Teofana Prokopovića iz 1734. godine, kojeg je 1774. godine zamenio "Bukvar" štampan u Beču na srpskom i nemačkom jeziku, što je bilo u skladu sa politikom germanizacije. "Kaligrafija" Zaharija Orfelina je korišćena prilikom učenja lepog pisanja. Ozbiljniji rad na razvoju spskih škola u Banatu započeo je temišvarski episkop Vikentije Jovanović Vidak, u projektu upućenom 1764. godine predsedniku carsko-kraljevske Ministarsko-bankovne dvorske deputacije, grofu Hacfeldu. Po tom aktu, odlučeno je da se škole osnivaju i dodatno finansiraju iz finansijskih sredstava Monarhije i mesnih crkvenih odbora. 1779. godine, sa pripajanjem Banata Mađarskoj, menja se slika stanovništva. Vlasnik poseda postaje Lerinc Marcibanji, koji za Čoku tada plaća 95.500 forinti na Prvoj otvorenoj carskoj aukciji komorskih dobara u Beču 1782. godine. Počinje povratak i ponovno naseljavanje Mađara. ​Godine 1800. počinje sa radom katolička veroispovedna škola na mađarskom jeziku. Gradnja Hrama Svetog Trojstva je trajala nešto duže nego što se mislilo, gotovo tokom cele prve decenije devetnaestog veka. Stoga je i školska zgrada izgrađena tek 1814. godine. U letopisima HISTORIAE DOMUS, nalaze se šturi podaci o veroispovednoj školi na mađarskom jeziku, koju pohađaju sva deca uzrasta od 6 godina pa na više, gde se uče pisanju, čitanju i računu; zatim molitvama i veronauci kao primarnim i obaveznim predmetima. Školska zgrada se nalazila preko puta Hrama Svetog Trojstva. Učitelji ove škole su bili uglavnom sveštenici Hrama, ali i školovani učitelji iz Segedina. 1849. godine, nakon Zakona o nacionalnostima, Ugarska vlada donosi i Zakon o Narodnim školama. On propisuje obavezno osnovno obrazovanje dece od 6 do 12 godina, a naredne tri godine učenje poftorne škole, koja je trajala nedeljno od 2 do 5 školskih časova. Osamdesetih godina devetnaestog veka, pooštrava se nadzor školskih inspektora po školama u Banatu, a gotovo sve rimokatoličke veroispovedne škole postaju Narodne škole, dok se u isto vreme školske zgrade predaju Opštini u vlasništvo. 1892. godine zgrada srpske pravoslavne veroispovedne škole nestaje u požaru, koji je zahvatio i toranj Hrama Sv. Arh. Gavrila. Zaveštajnim pismom od 28. juna 1892. godine, Borbelj Lajoš i Hermina, jedini naslednici svoje majke Borbelj Franciške (rođene Otrokoci), udovice Borbelj Karolja, ispunjavaju poslednju volju svoje majke i poklanjaju zgradu broj 99 sa okućnicom od 1,44 jutra; i imovinu od 27,14 katastarskih jutara oranica čokanskoj opštinskoj upravi. Imala se koristiti isključivo za unapređenje kulturnog, verskog i prosvetnog života mađarske omladine u Čoki. Kuća se, sve do II svetskog rata, koristila kao školska zgrada, gde su mađarska deca do 1919. godine pohađala osnovnu građansku i veroispovednu školu. Među prvim učiteljima se pominju: Horvat Janoš, Zavodski Janoš i zabavilja Per Marija. 1919. godine se otvara u prostorijama zadužbine javna državna osnovna škola od šest razreda sa zabavištem na mađarskom i srpskom nastavnom jeziku. Nakon II svetskog rata, obrazovna ustanova u Čoki prerasta u potunu osmogodišnju osnovnu školu, koja dobija naziv "Jovan Popović", po poznatom književniku i revolucionaru iz Kikinde.

Stanje sistema

POSTOJEĆE STANJE OBRAZOVNOG SISTEMA U ČOKI

STANJE INFORMISANOSTI U OBLASTI SPORTA

S obzirom da su osnovno i srednje obrazovanje u nadležnosti lokalne samouprave, opštinska administracija je dužna (ili zainteresovana) da vodi potrebne evidencije i nadgleda odvijanje nastavnog i vannastavnog programa u školama. Ipak, u ovom trenutku opštinska uprava ne raspolaže sa svim potebnim podacima, a posebno o broju učenika srednjih škola i studenata. Naime, značajan broj srednjoškolske dece pohađa srednju školu u drugim, okolnim opštinama, što otežava praćenje stanja u toj oblasti. U ovom trenutku, takva evidencija se ne vodi.

Na teritoriji opštine Čoka, deca se obrazuju u okviru jedne srednje i tri osnovne škole.

"Hemijsko-prehrambenu srednju školu" Čoka pohađaju 274 učenika. Broj učenika koji žive na teritoriji opštine Čoka a pohađaju nastavu u drugih srednjim školama nije poznat. Postoji samo podatak o broju učenika čiji se putni troškovi dotiraju iz opštinskog budžeta a odnose se na školovanje u okolnim opštinama Senta, Novi Kneževac, Ada i Kanjiža. U pitanju je 400 srednjoškolaca. Manji broj učenika pohađa srednje škole u Kikindi, Subotici i Novom Sadu.

Srednjoškolci Čoke inače najčešće biraju gimnaziju, a zatim medicinski, ekonomski, trgovinski, informatičarski, automehaničarski, poljomehaničarski, mehaničarski smer i dr.

Osnovne škole na teritoriji opštine Čoka su:

  1. OŠ "Jovan Popović" Čoka, koja pokriva teritorije naselja Čoka, Sanad, Crna Bara i Vrbica.

  2. OŠ "Dr. Tihomir Ostojić", Ostojićevo za naselja Ostojićevo i Jazovo

  3. OŠ "Servo Mihalj", Padej.

Osnovne škole u tekućoj školskoj godini pohađa 1.064 učenika. O broju studenata sa teritorije opštine Čoka, postoje samo delimični, posredni podaci i to u odnosu na broj dodeljenih stipendija studentima koji su podneli zahtev. Opština naime dodeljuje stipendije po zahtevu studentima koji prvi put upisuju godinu, pri čemu brucoši i apsolventi nisu obuhvaćeni ovim programom. Takođe, ovim programom nisu obuhvaćeni studenti koji se školuju u inostranstvu. Osim obične, dodeljuje se i kadrovska stipendija. Zahteve za stipendiju je podnelo 65 studenata a po proceni postoji 14 apsolvenata. Dakle, opština ne raspolaže podacima o broju studenata sa svoje teritorije, fakultetima koje uspisuju, uspehu sa kojim studiraju, kao i o procentu tj. broju studenata koji se posle završenih studija vraćaju na zaposlenje u Čoku. Veličina odeljenja se kreće od 5 do 30 učenika.U osnovnim školama ima 71 odeljenje, sa prosečnom veličinom od 15 učenika po odeljenju. Srednja škola ima 18 odeljenja sa istom prosečnom veličinom. U osnovnim školama je trenutno zaposlen 161 nastavnika u srednjoj školi 45 nastavnika. U OŠ "Jovan Popović" Čoka dve zaposlene učiteljice su na doškolovavanju sa VI na VII stepen obrazovanja. U srednjoj školi jedan radnik iz JKP Čoka se nalazi na programu doškolovavanja za informatiku, takođe sa VI na VII stepen. Škole nemaju posebne programe usavršavanja nastavnog osoblja. Radom škola upravljaju školski odbori, koji zasedaju po programima škola. Roditelji nisu posebno angažovani u kreiranju i sprovođenju školskih programa, a ponegde nemaju člana u roditeljskom Savetu. Može se reći da roditelji nisu dovoljno informisani o svojim pravima i zadacima koje bi imali u Školskom odboru, mada to važi i za školsko osoblje. U školama nedostaju profesori engleskog jezika, matematike, geografije, istorije, nemačkog jezika i likovne kulture. Takođe nedostaju i pedagozi. U školama stručne predmete, kao što su matematika, engleski jezik, istorija i geografija predaju učitelji. Najveći nedostatak stručnog osoblja je prisutan u osnovnim školama u Čoki i Padeju. Školske zgrade na teritoriji opštine Čoka su generalno u lošem stanju, sa potrebom manjeg ili većeg ulaganja u obnavljanje i razvoj, i sa slabom opremljenošću. Posebno je u lošem stanju škola u Crnoj Bari, dok se može reći da su srednja škola i OŠ u Ostojićevu u solidnom stanju. U OŠ "Jovan Popović" u najlošijem stanju je fiskulturna sala, čija rekonstrukcija finansirana je iz programa donacije. OŠ u Padeju ima problem sa fiskulturnom salom, čija je popravka u toku. Sve škole su neadekvatno opremljeni i po obimu i po kvalitetu, jer se u taj segment nije ulagalo godinama unazad.

"Radost"

Predškolska Ustanova "Radost" Čoka

Adresa: M.Tita bb, 23320 Čoka Telefon: 0230/472-189 E-mail adresa: ustanova@vrticradost.edu.rs Matični broj: 08017859, Šifra delatnosti: 85321 . Osnivač Predškolske ustanove „Radost“ je lokalna samouprava, koja prati funkcionisanje i rad ustanove, a bazira se na osnovu Zakona o Osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, na osnovu Programa nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine i novim osnovama programa vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 7 godina. Pored redovnog vaspitno- obrazovnog rada i zbrinjavanja dece izražena je potreba roditelja da uključe svoju decu u neki od dodatnih oblika rada, kao što su: učenje jezika društvene sredine /srpski i mađarski jezik/, strani jezik /engleski jezik/ i aktivnosti fizičke kulture. Vaspitno-obrazovni rad se odvija u šest objekata, u šest naseljenih mesta Opštine Čoka. Usluge celodnevnog boravka ustanova u školskoj 2007/2008. god. nudi u objektu u Čoki. U naseljenim mestima Jazovo, Sanad, Ostojićevo, Padej i Crna Bara ustanova nudi usluge poludnevnog boravka. . Složena delatnost predškolske ustanove ostvaruje se u šest objekata naše opštine /Čoka, Ostojićevo, Padej, Jazovo, Crna Bara i Sanad/. Od toga tri objekta su namenski građena i zadovoljavaju normative, to su objekti u Čoki, Ostojićevu i Sanadu. Ostala tri objekta čine zgrade starijih zdanja koje su adaptirane za potrebe ustanove. . Rukovodilac tj. direktor predškolske ustanove ima stečenu diplomu sedmog stepena stručne spreme.U predškolskoj ustanovi "Radost" Čoka, u školskoj 2007/2008. god. zaposleno je 33 vaspitača sa šestim stepenom stručne spreme. Od tog broja 30 vaspitača je raspoređeno za rad sa decom u grupama, dok su dva vaspitača raspoređena na radno mesto glavnog vaspitača i radno mesto koordinatora, što je rešenje za tekuću školsku godinu.

"Jovan Popović"

Osnovna Škola "Jovan Popović" Čoka

Adresa: Branka Radičevića 11, 23320 Čoka Telefon sekretarijata: 0230/471-505 E-mail: jpopovic@pyrotherm.co.yu Matični broj: 08017786, Šifra delatnosti: 80101 . Osnovna škola "Jovan Popović" u Čoki je društvena ustanova sa sedištem u Čoki, i odeljenjima u Sanadu od 1-8 razreda, Crnoj Bari od 1-4 razreda i u Vrbici od 1-4 razreda. Nastava se izvodi na sprskom i mađarskom jeziku. Škola ima 552 učenika smeštenih u 35 odeljenja. . U Čoki postoje 23 učionice, jedna radionica za tehničko obrazovanje, sala za fizičko vaspitanje, školska biblioteka, 1 kabinet informatike u sastavu srednje škole u Čoki, medijateka koja je opremljena skromnom računarskom opremom, prostorija za video projekciju, kuhinja sa trpezarijom, zubna ambulanta, 4 sanitarna čvora, igralište za rukomet i košarku, kancelarije za upravu škole, pomoćno i tehničko osoblje, školska radionica, nastavničke zbornice, ostave, magacini i arhiva. Ukupna korisna površina u Čoki je 3.323 m2, škola ima struju, tekuću vodu i centralno grejanje na gas. U Sanadu postoji 6 učionica, jedna sala za fizičko vaspitanje, zbornica kancelarije, sanitarni čvor, asfaltno rukometno igralište, zajedno sa dečjim vrtićem u Čoki koristi se kuhinja i trpezarija. Ukupna površina u Sanadu je 633 m2, škola ima struju i tekuću vodu, centralno grejanje na naftu. U Crnoj Bari postoje 3 učionice, 1 mala fiskulturna sala, kuhinja i sanitarni čvor. Postoji stan za učitelja u Crnoj Bari. Ukupna površina bez pomenutog stana je 289 m2. Škola ima tekuću vodu, struju i grejanje na struju u TA pećima. U Vrbici postoji 1 učionica, 1 adaptirana učionica u sali za fizičko vaspitanje, kuhinja i sanitarni čvor. Grejanje na ugalj klasičnim pećima, kao i grejanje pomoću TA peći. Nastava se obavlja u kabinetima i specijalizovanim učionicama. U okviru škole radi biblioteka (sa preko 11200 knjižne i neknjižne građe, zajedno sa izdvojenim odeljenjima). . U matičnoj školi kabineti su skromno opremljeni iz fizike, biologije, hemije, stranih jezika, kabineta tehničkog obrazovanja i muzičkog. Knjižni fond sadrži oko 10.062 naslova u Čoki i oko 2.000 u izdvojenim odeljenjima. Uglavnom se radi o knjigama koje se ređe čitaju, osim obaveznih lektira, dok je savremenija stručna literatura prilično oskudna. U okviru škole, postoji i medijateka koja je opremljena sa deset računara. . Školski odbor je organ upravljanja u školi. Imenuje ga i razrešava osnivač škole (Ministar prosvete Republike Srbije). Školski odbor ima 9 članova od kojih su troje iz redova nastavnika, troje iz saveta roditelja škole i troje predstavnika osnivača. Članovi školskog odbora imenovani su na 4 godine, a sastanci se obavljaju po potrebi. Postupak i način odlučivanja školskog odbora uređen je Statutom škole i poslovnikom o radu. . Savet roditelja je savetodavan organ škole i sastavljen je od predstavnika odeljenskih zajednica i prijatelja i donatora škole koji su svojim aktivnostima doprineli razvoju i unapređenju rada i života škole. Savet roditelja radi u sednicama, a za obavljanje pojedinih poslova obrazuje radne grupe i komisije. . Osnovna škola „Jovan Popović“ organizuje i učestvuje u takmičenjima iz različitih predmeta. Najbolji uspesi u proteklih nekoliko godina, postignuti su iz: matematike, mađarskog jezika, srpskog jezika, engleskog jezika, biologije, fizičkog vaspitanja i fizike. Iz oblasti fizike, na mađarskom jeziku, postignuti su značajni uspesi tokom prošle školske godine (2006/2007) i osvojene su dve međunarodne diplome.

Hem. Preh. S. Škola

Hemijsko-Prehrambena Srednja Škola Čoka

Adresa: Moše Pijade 28, 23320 Čoka Telefon sekretarijata: 0230/471-056 E-mail: hpscoka@sabotronic.co.yu Matični broj: 08204055, Šifra delatnosti: 80220 Nastava se u Hemijsko-prehrambenoj srednjoj školi izvodi na dva jezika, srpskom i mađarskom – jedini slučaj na području čitavog Banata. To je regulisano Pravilnikom Školskog Odbora i Godišnjim programom rada kao i Odlukom Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Hemijsko-prehrambenoj srednjoj školi iz Čoke u okviru programa uvođenja standarda ISO 9001 dana 22. juna 2007. godine izdat je Sertifikat u području primene Srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih za uspešno implementiranje, primenjivanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima medjunarodnog standarda EN ISO 9001:2000. . Osnovna delatnost škole je obrazovanje kadrova u područjima rada: Hemija nemetali i grafičarstvo Poljoprivreda i prerada hrane Lične usluge . U okviru pomenutih područja rada školuju se kadrovi sledećih obrazovnih profila: 1. Hemija nemetali i grafičarstvo a.) hemijsko tehnološki tehničar u trajanju od četiri godine b.) hemijski laborant u trajanju od četiri godine 2. Poljoprivreda i prerada hrane a.) prerađivač prehrambenih proizvoda u trajanju od tri godine b.) pekar u trajanju od tri godine c.) mlinar u trajanju od tri godine d.) mesar u trajanju od tri godine 3. Lične usluge a.) ženski frizer u trajanju od tri godine b.) muški frizer u trajanju od tri godine . Zgrada škole izgrađena je 1978. godine od čvrstog materijala. Pored zgrade škole nalazi se fiskulturna sala. Ukupna grejna površina školske zgrade i fiskulturne sale je 1662,75m2. . Škola raspolaže sa nastavnim osobljem, i to po sledećoj strukturi: - 23 nastavnika na neodređeno vreme, od kojih 22 sa VII. stepenom stručne spreme i 1 sa VI. stepenom stručne spreme, - 5 nastavnika na određeno vreme, od kojih 3 sa VII. stepenom stručne spreme, jedan je apsolvent i jedan poseduje V. stepen stručne spreme (nastavnik praktične nastave), - 10 nastavnika sa ugovorom o izvođenju nastave, od kojih 6 sa VII. stepenom stručne spreme, 2 sa V. stepenom stručne spreme i 2 sa III. stepenom stručne spreme. . Vaspitno-obrazovni rad u školi organizuje i vodi direktor sa VII. stepenom stručne spreme. Škola ima pedagoga i sekretara sa VII. stepenom stručne spreme.

Istorijat srednje škole

Hemijsko-prehrambena srednja škola u Čoki osnovana je 1978. godine, 1988. godine uspostavlja se saradnja sa senćanskom srednjom školom, zbog produktivnijeg iskorišćenja kadrova i zajedničkih službi (Međuopštinski školski centar). Delatnosti su bile hemijska, mašinska, prehrambena i metalurška.

Nastava se u Hemijsko-prehrambenoj srednjoj školi izvodi na dva jezika, srpskom i mađarskom – jedini slučaj na području čitavog Banata. To je regulisano Pravilnikom Školskog Odbora i Godišnjim programom rada kao i Odlukom Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

"DR Tihomir Ostojić"

Osnovna Škola "DR. Tihomir Ostojić" Ostojićevo

Adresa: M.Tita br.58, 23326 Ostojićevo E-mail: skolaostojicevo@pyrotherm.co.yu, skolaostojicevo@sabotronic.co.yu Matični broj: 08017751, Šifra delatnosti: 80101 . Škola je organizovana kao samostalna ustanova za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika. Svojim radom obuhvata učenike sa teritorije MZ Ostojićeva i Jazova. Matična škola je u Ostojićevu dok u Jazovu rade odeljenja od I. do IV. razreda . Nastava se izvodi na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku. . Za izvođenje nastave i ostalih aktivnosti škola koristi školsku zgradu u Ostojićevu i zgradu isturenog odeljenja u Jazovu. Školska zgrada je uglavnom prilagođena potrebama obrazovno-vaspitnog rada. . Zbog nedovoljnog školskog prostora nastava se odvija u tri smene. Ukoliko bi prostorno škola bila opremljenija omogućila bi se nastava u dve smene a ujedno bi obezbedili i opremili kabinet za informatiku (izborni nastavni predmet za prvi, drugi, peti, sedmi i osmi razred) jer je sve veći broj dece koja se opredeljuju za ovaj izborni predmet. . Školska 2007/2008.godina započela je rad nad 294 učenika. Nastava se odvija u matičnoj školi i izdvojenom odeljenju u Jazovu u tri smene: prepodnevna, međusmena i popodnevna. U matičnoj školi u Ostojićevu ima kupno 253 učenika a u izdvojenom odeljenju u Jazovu nastavu pohađa 41 učenik. U školi postoje specijalna odeljenja za rad sa decom koja imaju teškoće u psihofizičkom i mentalnom razvoju. Nastava se odvija na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. U Ostojićevu su kombinovama odeljenja od prvog do četvrtog razreda i jedno odeljenje petog razreda a u Jazovu kombinovano odeljenje od prvog do petog razreda. Rad u specijalnim odeljenjima obuhvata 19 učenika. .

Istorijat škole

Prvi put se srpska osnovna škola spominje 1772. godine i od tada radi neprekidno. Prema jednom izveštaju iz školske 1783/84. godine srpska škola se sastojala iz jedne učionice i dvosobnog učiteljskog stana. Do sada najstariji poznati učitelj te škole je Petar Jovanović, koji se spominje u istom izveštaju. Imao je 16 učenika. Prvu školu za mađare i nemce u selu podigao je 1834. godine nadvojvoda austrijski, Josif Habzburg, vlasnik spahiluka. O poljskoj, slovačkoj školi je najviše podataka ostavio njen učitelj Jovan Gažo. U Ostojićevu se spominje i jevrejska škola.

Do prvog svetskog rata postojale su srpska pravoslavna, slovačka veroispovesna škola sa posebnim privilegijama i državna (rimokatolička) osnovna škola. Nova vlast ukinula je ove veroispovedne škole i stvorila nove jedinstvene osnovne škole sa manjinskim odeljenjima. Nova škola koja i danas postoji izgrađena 1896. godine. Od 21.septembra 1994.godine ona nosi ime Tihomira Ostojića, profesora univerziteta, sekretara Matice srpske, književnog kritičara, kompozitora i javnog radnika koji je rođen u Ostojićevu.

"Servo Mihalj"

Osnovna Škola "Servo Mihalj" Padej

Adresa: M.Tita br.45, 23325 Padej Telefon: 0230/75-509 E-mail adresa: ospadej@baunetworks.com Matični broj: 08017760, Šifra delatnosti: 80101 . Vaspitno-obrazovni rad se u ovoj školi izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku,u jednoj smeni (pre podne).Škola je organizovana kao samostalna ustanova za osnovno obrazovanje i vaspitanje.Škola svojim radom obuhvata učenike sa teritorije Mesne Zajednice Padej. . Površina školske zgrade je 2719,96 m2, površina dvorišta je 1192,70 m2,površina sportskih terena je 1200 m2,dok je zelena površina 1758,30 m2. Škola ima učionice opšte namene , specijalizovane učionice ,kabinete za fiziku i hemiju, biologiju, muzičku i likovnu kulturu i kabinet za TO i za informatiku,.U svom sastavu škola poseduje salu sa pratećim prostorijama za fizičko i zdravstveno vaspitanje ,betonirane sportske terene za košarku i fudbal.U zgradi postoje adekvatne prostorije za nastavnike, direktora,administrativno osblje, pomoćno-tehničko osoblje.Škola raspolaže fondom od preko 7000 naslova u svojoj biblioteci ,na srpskom odnosno mađarskom jeziku. . U pogledu nastavnih sredstava škola poseduje 4 grafoskopa,5 dijaprojektora,2 episkopa,2 videorekordera,4 kasetofona odnosno CD plejera,4 TV prijemnika,5 projektora za element film,13 računara,1 digitalni foto-aparat,1 teleskop,1 fotokpir aparat,školski razglas,1 laptop,video-bim,harmonijum,harmonike,pijanino, i sintesajzer i 1 DVD plejer koje stoje na raspolaganju nastavnicima pri realizaciji nastavnih sadržaja. Veoma dobro su opremljeni i kabineti za fiziku odnosno hemiju i biologiju. Škola poseduje dobro opremljenu kuhinju, sa trpezarijom za potrebe organizovane ishrane učenika i radnika . . Školu trenutno pohađa 203 učenika,a nastava za njih se izvodi u jednoj smeni. Nastavu i drugte aktivnosti realizuju 28 nastavnika i dva veroučitelja. Nastava se odvija u šesnaest odeljenja. Osam na mađarskom i osam na srpskom nastavnom jeziku. . U svom slobodnom vremenu učenici viših razreda mogu da se uključe u rad sportsko-rekreativnih sekcija,u rad literarne, dramske,biološke,matematičke sekcije,a učenici nižih razreda u rad likovne,i dramske radionice. U okviru rada sekcija nastavnici ,između ostalog pripremaju učenike za predmetna takmičenja.Zapaženi su rezultati postignuti na opštinskim takmičenjima iz mađarskog jezika,matematike,biologije,hemije,srpskog jezika,a vredi napomenuti i izuzetan plasman sportskih ekipa naše škole.Iz nemačkog jezika na Republičkom takmičenju naša učenica osvojila drugo mesto 2007-e godine.

Istorijat škole

Osnovna škola "Servo Mihalj" se nalazi u selu Padej, u opštini Čoka. Padej je veoma staro naselje, vredi spomenuti da se prvi pisani tragovi o postojanju mesta datiraju iz 13.veka a prvi put se škola spominje davnih 1784.godine.

Danas selo ima oko 2500 stanovnika, većinom mađarske i srpske nacionalnosti,sa tendencijom očuvanja i negovanja kulturnih ,verskih tradicija.Tome doprinesu između ostalog i kulturna društva, verske zajednice u samom mestu. Sama škola se nalazi u centru Padeja. U neposrednoj blizini škole se nalaze većina objekata seoske infrastrukture (pošta, banka, zdravstvena stanica, crkve obe veroispovesti, prodavnice ) i predškolska ustanova. Objekat današnje škole je podignut 1966. godine, dograđen je 1981. godine.

bottom of page