top of page

POLJOPRIVREDA

2023

Saglasnost na odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa - STOČARI

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023.godinu

2022

JN Prvi krug, KO Čoka - mapa

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Čoka - 1.krug

Saglasnost na Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje opštine Čoka - 1.krug

Zaključak o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2022.godinu

Saglasnost na odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa - STOČARI

Saglasnost na odluke o davanju na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade - poljoprivredna proizvodnja

Zaključak o ceni zakupnine - stočarstvo

Mapa KO Padej

Mapa KO Ostojićevo

Mapa KO Sanad

Mapa KO Jazovo

Mapa KO Crna Bara

Mapa KO Vrbica

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2022.godinu

bottom of page