top of page

POREZ NA IMOVINU

ODLUKE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA OPŠTINU ČOKA
ODLUKA O  UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA  NA IMOVINU ZA 2024.GODINU U OPŠTINI ČOKA
ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024.GODINU
ODLUKA O VISINI PORESKE STOPE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA ZA 2024.GODINU
ODLUKA O  UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA  NA IMOVINU ZA 2023.GODINU U OPŠTINI ČOKA
ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023.GODINU
ODLUKA O VISINI PORESKE STOPE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA ZA 2023.GODINU
ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2023.GODINU
bottom of page