top of page

FINANSIJA

FINANSIJSKI PLANOVI, IZVEŠTAJI, ODLUKE

Odluka o budžetu Opštine Čoka za 2024. godinu

ODLUKA o izmenama i dopunama odluke o bodžetu opštine Čoka za 2023.godinu

Devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta opštine Čoka za 2023 godinu

Godišnji plan inspekcijskog nadzora poreske kontrole za 2024.godinu

ODLUKA o zavšnom računu budžeta opštine Čoka za 2022.godinu

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Čoka za 2024.godinu

ODLUKA o budžetu opštine Čoka za 2023.godinu

bottom of page