top of page
Kultura

KULTURA

Banatski Monoštor

KULTURNO DRUŠTVO ,, Petőfi Sándor’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Rade na očuvanju narodnih običaja. Nastupaju na svim kulturnim programima u Opštini. Kulturno društvo poseduje prostoriju u zgradi Doma kulture u mestu. Broj članova: 15

Adresa: P.Šandora 33, 23328 Banatski Monoštor

Crna Bara

KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO ,,Crna Bara’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Rade na očuvanju narodnih običaja folklora i pesme okoline isto narodne izvorne igre i pesme Srbije. Nastupaju na svim kulturnim programima u Opštini i putuju na festivale. Broj članova: 40 Kulturno društvo poseduje svoju prostoriju. Tehnički je delimično opremljen.

Adresa: JNA 41, 23338 Crna Bara 

Čoka

KULTURNO DRUŠTVO "Móra Ferenc" MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Bave se očuvanjem narodnih običaja sa mađarskoj jezičnog područja. Folklorne i etnološke kulturne običaje. Jedan od najvećih kulturnih programa je organizovanje kulturnog kampa za decu Opštine i šire. Kulturno društvo raspolaže sa sopstvenom zgradom koji je trenutno u fazi rekonstrukcije. Broj članova: 200.

Adresa: Potiska 18, 23320 Čoka

KULTURNO DRUŠTVO "Sveti Sava" MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Rade na očuvanju narodnih običaja folklora i pesme okoline isto narodne izvorne igre i pesme Srbije. Nastupaju na svim kulturnim programima u Opštini i putuju na festivale u Srbiji i šire. Kulturno društvo poseduje prostoriju. Broj članova: 150

Adresa: M.Tita 2, 23320 Čoka

AMATERSKO POZORIŠNO DRUŠTVO "Orpheus - Theater"AMATŐR SZINHÁZI EGYESÜLET

Pozorišna grupa radi predstave za građane na mađarskom jeziku, igra u mestu dečje predstave i igra u mestu ali polazi na poziv svih drugih pozorišnih poziva festivalskog ili zabavnog karaktera. Dekoracija komada izrađuju sami, nemaju sopstvenu zgradu za rad. Broj članova: 25 2007. godine su proglašeni za najbolju ekipu u Vojvodini.

Adresa: M.Tita 2, 23320 Čoka

KULTURNO – ISTORIJSKO UDRUŽENjE "Čokanski dobošari" MŰVELŐDÉSI – TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Udruženje je pokrenuo program kulturnog karaktera – dobošarski susret koji je dobio međunarodni značaj. Svoju prostoriju nemaju, nalaze se u zgradi Doma kulture. Jedan od najnovijih udruženja u Opštini. Broj članova: 35

Adresa: Potiska 20, 23320 Čoka

KULTURNO DRUŠTVO ,,Talija’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Trenutno nisu aktivni. Broj članova: --

Adresa: M.Tita 18, 23320 Čoka

Ostojićevo

MAĐARSKI KULTURNI KRUG "Tiszaszentmiklós" MAGYAR KULTÚRKÖR

Rade na očuvanju narodnih običaja folklora i pesme okoline isto narodne izvorne igre i pesme. Nastupaju na svim kulturnim programima u Opštini. Kulturno društvo poseduje prostoriju. Broj članova: 40

Adresa: M.Tita 36, 23326 Ostojićevo

AMATERSKO POZORIŠTE "Theater TO" AMATŐR SZINHÁZ

Pozorišna grupa radi dečje predstave i igra u mestu ali polazi na poziv osnovnih škola i vrtića. Dekoracija komada izrađuju sami, nemaju sopstvenu zgradu za rad. Broj članova: 10

Adresa: Miletićeva 102, 23326 Ostojićevo

Padej

KULTURNI KRUG "Takács Rafael" KULTÚRKÖR

Rade na očuvanju narodnih običaja folklora i pesme okoline isto narodne izvorne igre i pesme Srbije. Nastupaju na svim kulturnim programima u Opštini i putuju na festivale. Kulturno društvo poseduje svoju prostoriju. Broj članova: 50

Adresa: M.Tita 54, 23325 Padej

Sanad

KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO "Vuk Karadžić" MŰVELŐDÉSI MŰVÉSZI EGYESÜLET

Rade na očuvanju narodnih običaja folklora i pesme okoline isto narodne izvorne igre i pesme Srbije. Nastupaju na svim kulturnim programima u Opštini i putuju na festivale u Srbiji i šire. Kulturno društvo poseduje svoju prostoriju u zgradi Doma kulture. Broj članova: 60

Adresa: M.Tita 56A, 23331 Sanad

Vrbica

KULTURNO DRUŠTVO ,,Zlatna Buba’’ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Trenutno nisu aktivni. Broj članova: --

Adresa: M.Gorkij 16, 23329 Vrbica

SPORT

STANJE INFORMISANOSTI U OBLASTI SPORTA

Kulturno-obrazovni centar " Čoka ", radna jedinica za sport je dužna da prikuplja, pra ti i obrađuje podatke iz oblasti sporta i fizičke kulture. KOC "Čoka" je pod nadležnošću opštinske uprave Čoka. R.j. za sport adekvatno i blagovremeno obrađuje podatke iz ove oblasti. Opština Čoka u ovom trenutku raspolaže svim potrebnim informacijama iz ove oblasti, u formi godišnjih planova, programa i izveštaja o radu sportskih organizacija, kao i kroz učešće u radu redovnih godišnjih skupština sportskih organizacija, zajedničkih sastanaka predstavnika sportskih organizacija i širenje informacija kroz stvaranje novih modela organizovanosti. U periodu tranzicije, koja još traje, mnoge sportske organizacije se gase i mnoge nove se formiraju. Novi metodi prikupljanja podataka su uvek potrebni. Verujemo da bi postojanje računara sa priključkom na internet u svakoj sportskoj organizaciji omogućio bolju komunikaciju sa centrom. Postoje mnoge informacije, opšteg karaktera, koje možemo dobiti obučavanjem sportskih radnika ovladavanjem rada na računaru i drugim veštinama (obuka sportskih radnika na izradi projekata), koje su potrebne za funkcionisanje sportske organizacije. Potrebne su informacije u vezi planova razvoja sportskih organizacija sa pozicije srednjeg i dugog roka, što podrazumeva: obuku stručnog kadra – sportskih radnika, razvoja igračkog kadra, broj ekipa i selekcija u takmičenju, mogućnost privatizacije sportske organizacije itd. Razlozi za takvo stanje su nestručnost u oblasti planiranja i nemotivisanost za suočavanje sa takvim problemima. Takve informacije se dobijaju obrazovanjem sportskih radnika kao trajnom delatnošću. Cena koštanja obrazovanja nije velika u odnosu na dobit. Tokom 2007. godine očekujemo donošenje Zakona o sportu, pri čemu će nam biti jasnije koje su to nedostajuće informacije i da li nam je potrebna pomoć u vezi sa njima, međutim, generalno gledano, prioritet će biti osposobljavanje i obrazovanje sportskih radnika u smislu rada na računaru, pristupa internetu i korišćenju raspoloživih informacija sa te globalne mreže.

ANALIZA STRUKTURE SPORTSKIH ORGANIZACIJA
 • Stoni tenis , najznačajnija sportska disciplina u opštini Čoka (tim pre što ženska populacija ima prioritet u razvoju sporta naše države), u odnosu na raniji period organizovanosti i postignutih sportskih rezultata ovaj sport stagnira. Postoje dva kluba, koji se takmiče u liga sistemu.

 • Fudbal, napopularnija sportska disciplina, u odnosu na raniji period organizovanosti, masovnosti i postignutih sportskih rezultata ovaj sport nazaduje u našoj opštini. Postoje tri kluba koji se takmiče u liga sistemu.

 • Košarka, ova sportska disciplina se nalazi na prekretnici postojanja, međutim košarka ima značajnu tradiciju u našoj opštini. Postoji jedan klub koji se sa najmlađim ekipama takmiči na turnirima interne organozovanosti.

 • Odbojka, najmlađa sportska disciplina u našoj opštini, ali veoma dinamična u svom razvoju i velikom je usponu, pre svega, u kvantitativnom smislu, imamo samo ženske ekipe. Postoje dva kluba koji se takmiče u liga sistemu.

 • Rukomet, jedan klub sa ženskim ekipama, veoma ambiciozni i dinamični u želji popularizacije ovoga sporta i svoga kluba. Postoji jedan klub koji se takmiči u liga sistemu.

 • Borilački sportovi, pripadaju mlađim sportskim klubovima u našoj opštini, sa zavidnom ambicioznošću i dinamikom razvoja. Postoje dva kluba koji se takmiče na turnirima svih nivoa.

 • Šah, sportska disciplina sa velikom tradicijom u opštini a klub sa velikim ambicijama u poboljšanju organizacije rada i postizanju rezultata. Postoji jedan klub koji se takmiči u liga sistemu.

 • Sportska rekreacija i bodi bilding, jedna od najpopularnijih sportskih disciplina u opštini, među mladima pre svega. Postoje dva kluba i imaju najlošije uslove rada.

 • Sportski ribolov, sportska disciplina sa velikim brojem članstva sa plaćenom članarinom ribolovačkom savezu, koji se ribolovom bave kao sportom i kao rekreacijom. Postoji jedan klub koji se takmiči u ligi-turnirske i interne organozovanosti.

SPORTSKI KLUBOVI I OBJEKTI
SPORTSKI KLUBOVI
 1. Stonoteniski klub «Čoka» Čoka

 2. Stonoteniski klub «Sloga» Ostojićevo

 3. Fudbalski klub «Čoka» Čoka

 4. Fudbalski klub «Sloga» Ostojićevo

 5. Fudbalski klub «Tisa» Padej

 6. Košarkaški klub «Čoka» Čoka

 7. Odbojkaški klub «Čoka» Čoka

 8. Ženski odbojkaški klub «Zlatica» Padej

 9. Rukometni klub «Sloga» Ostojićevo

 10. Karate klub «Čoka» Čoka

 11. Budo klub «Realni aikido» Čoka

 12. Bodi bilding klub «Atleta» Crna Bara

 13. Udruženje sportskih ribolovaca «Zlatica» Čoka

 14. Šah klub «Proleter» Čoka

 15. Klub za sportsku rekreaciju i bodi bilding «Tisa» Čoka

​Sportovi u usponu su odbojka, borilački sportovi i stoni tenis, koji je u Čoki proglašen za disciplinu od opšteg društvenog interesa.

SPORTSKI KLUBOVI I OBJEKTI

Sportske organizacije opštine Čoka finansijska sredstva stiču iz stalnih izvora:

a. Budžet opštine Čoka

 • · Dotacijska sredstva

 • · Konkursna sredstva

b. Sredstva mesnih zajednica opštine Čoka

 • · Za delatnost

Sportske organizacije takođe stiču sredstva iz povremenih izvora, a to su: donacije, sponzorstva i konkursi.

Raspodela sredstava sportskim organizacijama vrši se na osnovu:

a. Utvrđenih kriterijuma

b. Odobrenih projekata na javnim Konkursima opštine Čoka

 KLJUČNI PROBLEMI U ODVIJANJU SPORTSKE DELATNOSTI
 • · Nedovoljna zainteresovanost dece i omladine da se organizovano bave sportom

 • · Nedostatak kvalitetnih i adekvatnih sportskih objekata

 • · Nedovoljan broj osposobljenih i školovanih stručnih kadrova-trenera u klubovima

 • · Nedovoljan broj osposobljenih sportskih radnika.

 • · Hroničan nedostatak novca.

 • · Nekvalitetni uslovi za rad i bavljenje fizičkim vežbanjem.

 • · Preskupe kotizacije strukovnim savezima, visoki troškovi za sudije, pomoćne sudije i delegate.

Potrebe opštine Čoka u oblasti sporta

Pod pretpostavkom postojanja neograničenih finansijskih sredstava, koja bi sva mogla da se potroše na sport, Čoka bi dobila sledeće objekte:

Fiskulturna hala pokrivena balonom (balon hala), na lokaciji:

 • - Stadiona fudbalskog kluba «Čoka» Čoka, Potiska bb

 • - Stadiona fudbalskog kluba «Sloga» Ostojićevo, Štrosmajerova 36

Izgradili bi se novi sledeći sportski objekti:
 • Bazen u Čoki, lokaciju određuju lokalni političari.

 • Tenisko igralište u Čoki, lokacija Sportska ulica,

 • Izgradnja klizališta u Čoki, lokacija fudbalski stadion «Čoka» Čoka

 • Fiskulturna sala za borilačke sportove i bodi bilding u Čoki, lokacija Sportska ulica,

 • Odbojkaško otvoreno igralište u Čoki (Sportska ulica), Ostojićevu (Štromajerova 36) i Padeju (pored zgrade mesne zajednice),

 • Izgradnja rukometnog igrališta u Vrbici i postavka jedne konstrukcije za košarku, lokacija u osnovnoj školi.

 • Izgradnja terena i postavka jedne konstrukcije za košarku u Crnoj Bari, lokacija u osnovnoj školi.

 • Veštačka stena za planinarski klub u osnivanju u Čoki, lokacija Sportska ulica,

 • Biciklističko pešačka staza sa obostranim drvoredom na relaciji Čoka-Senta-Čoka sa prilazom lovno-turističkim i rekreaciono-sportskim objektima.

 • Streljana u Ostojićevu, lokacija Štrosmajerova 36.

 • Trim staza u svim naseljenim mestima opštine Čoka.

 • Dečija igrališta lokalnog značaja u svim naseljenim mestima opštine Čoka

 • Izgradnja parkova u svim naseljenim mestima opštine Čoka.

bottom of page