JAVNE NABAVKE OPŠTINE ČOKA

Opšti podaci o naručiocu

Podaci

NAZIV:

OPŠTINA ČOKA

ADRESA:

PIB:

101417479

MATIČNI BROJ:

08381984

BROJ ŽIRO RAČUNA:

840-83640-50

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE:

ANID ISAKOVIĆ, dipl. pravnik, e-mail: anid@coka.rs ili javna.nabavka.23320coka@gmail.com, tel.: 0230/471-035

POTISKA 20, 23320 ČOKA

Plan javnih nabavki

Ime fajla

Za skidanje

ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

Plan javnih nabavki na koji se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Ime fajla

Za skidanje

DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

Nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Plan javnih nabavki na koji se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Nabavka usluge prevoza putnika

(440MB)

28.04.2022

Datum

Ime fajla

Veličina

Za skidanje

Nabavka usluge odnošenja praznih toner kaseta

(51,8MB)

19.04.2022

Nabavka usluge održavanja sistema elektronske komunikacije

(85,6MB)

12.04.2022

Nabavka kancelarijskog materijala

(15,7MB)

07.04.2022

Nabavka usluge prevoza putika

(22MB)

28.03.2022

Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji opštine Čoka

(166MB)

28.03.2022

Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rehabilitaciji kolovoza u ulici Vinogradska u Čoki

(39MB)

25.03.2022

Nabavka usluge sečenja i orezivanja visokih drveća na teritoriji opštine Čoka

(23MB)

24.03.2022

Nabavka radova na postavljanju saobraćajnih znakova na teritoriji Čoka

(398MB)

14.03.2022

Nabavka potrošne opreme za računare

(11MB)

11.03.2022

Nabavka usluge prevoza putnika

(54MB)

08.03.2022

Nabavka radova na sanaciji trotoara i parkirališta u naseljenom mestu Čoka

(90MB)

04.03.2022

Nabavka tonera

(217MB)

02.03.2022

Nabavka usluge održavanja velikih fotokopir mašina

(22MB)

25.02.2022

Nabavka florescentnih prsluka

(0.1MB)

25.02.2022

Nabavka usluge tehničkog pregleda i održavanje službenih automobila

(0.1MB)

24.02.2022

Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rekonstrukciji - proširenje kolovoza u ulici Školska u Jazovu

(0.1MB)

21.02.2022

Nabavka geodetskih usluga

(0.1MB)

09.02.2022

Nabavka reklamnog materijala za potrebe projekta

(128MB)

09.02.2022

Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Čoka

(0.1MB)

08.02.2022

Nabavka usluge održavanja instaliranih programskih paketa u opštinskoj upravi opštine Čoka

(0.1MB)

04.02.2022

Nabavka sijalica za održavanje ulične rasvete

(0.1MB)

03.02.2022

Nabavka usluge izrade KTP plana

(35MB)

03.02.2022

Nabavka usluge korišćenja mobilne telefonije

(79MB)

28.01.2022

Registar investitora - građevinske dozvole pravna Nabavka usluge održavanja obuke zaposlenih2011 / 2012

(0.1MB)

27.01.2022

Nabavka usluge izrade lokacijskih uslova za potrebe opštine Čoka

(0.1MB)

27.01.2022

Nabavka usluge rada dizalice sa operaterom za održavanje ulične rasvete

(0.1MB)

20.01.2022