top of page

JAVNE NABAVKE OPŠTINE ČOKA

Opšti podaci o naručiocu

Podaci

NAZIV:

OPŠTINA ČOKA

ADRESA:

PIB:

101417479

MATIČNI BROJ:

08381984

BROJ ŽIRO RAČUNA:

840-83640-50

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE:

ANID ISAKOVIĆ, dipl. pravnik, e-mail: anid@coka.rs ili javna.nabavka.23320coka@gmail.com, tel.: 0230/471-035

POTISKA 20, 23320 ČOKA

Plan javnih nabavki

Ime fajla

Za skidanje

ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.GODINU

TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.GODINU

DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.GODINU

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024.GODINU

SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

Plan javnih nabavki na koji se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Ime fajla

Za skidanje

DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2022.GODINU

Poljoprivreda

Nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Nabavka usluge korišćenja mobilne telefonije
 

(3,52MB)

06.02.2023

Datum

Ime fajla

Veličina

Za skidanje

bottom of page