• 13.03.2018, Utorak

  Nameštaj za "Malu sirenu"

  Sanad , mart 2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Regionalni centar za zapošljavanje

  Čoka, 12.03.2018


 • 13.03.2018, Utorak

  Pismo o namerama sa Gab Urbis Consultingom doo iz Budimpešte

  Budimpešt , 05.03.2018

Dokumentum menedžer - poslednjih nekoliko dokumenata

Img

PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE

Img

SVE VESTI, AKTUELNOSTI I ODLUKE VLADE SRBIJE U VEZI SA VIRUSOM COVID-19

Img

Stana Đember: Apel građanima da se vakcinišu

Img

11.OKTOBAR - MEĐUNARODNI DAN DEVOJČICA

Img

PRIJAVA DECE U VRTIĆ OD 12.APRILA DO 31.MAJA 2021.GODINE


VAŽNO

VRŠI ĆE SE TRETMAN SUZBIJANJA LARVI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA DANA 07.05.2021.GODINE


IZBORI ZA ČLANOVA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA 2021


Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u opštini Čoka


OBAVEŠTENJE vezano za širenje AKS u Srbiji


Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“


Odlažu se radovi na visokonaponskoj mreži


REŠENJE o popunjavanju radnog mesta: poslovi komunalno-stambene delatnosti u opštinskoj upravi opštine Čoka


REŠENJE o popunjavanju radnog mesta: poslovi odbrane i poslovi u vezi vanrednih stanja u opštinskoj upravi opštine Čoka


10.02.2021 - ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE ČOKA


OBAVŠTENJE o uvođenju u vojnu evidenciju lica muškog pola rođena 2003.godine


15.12.2020 - ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE ČOKA


Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Opštini Čoka za period 2021-2023.godine


UPITNIK ZA GRAĐANE


KOMISIJA ZA KOMASACIJU KO ČOKA - MAPA KONAČNOG PLANA NADELE


ZAPISNIK SA 27.SEDNICE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ČOKA DANA 17.07.2020.GODINE: ZAKLJUČCI O MERAMA ZAŠTITE OD COVID-19


ZAPISNIK SA 26.SEDNICE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ČOKA DANA 14.07.2020.GODINE: NOVE MERE ZAŠTITE OD COVID-19; MANIFESTACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA; POŽARI ZA VREME ŽETVE


ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE ČOKA DANA 07.07.2020.GODINE DONEO INSTRUKCIJU O ORGANIZACIJI RADNIH PROCESA U JAVNIM USTANOVAMA, TRGOVAČKIM RADNJAMA I OSTALIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA


IZBORI 2020 - OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA - ZAPISNIK O REZULTATIMA IZBORA


IZBORI 2020 - OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA - REZULTATI LOKALNIH IZBORA PO BIRAČKIM MESTIMA


INFORMACIJA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE: KREDITI ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I NABAVKA OBRTNIH SREDSTAVA


PROCES MODERNIZACIJE SLUŽBENIČKOG SISTEMA POKRENUT U 50 OPŠTINA I GRADOVA SRBIJE


AKTUELNOSTI

OBAVEŠTENJA

- REŠENJE o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja opštine Čoka u 2021.godini
- ODLUKA o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Čoka
- REŠENJE o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
- ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju projekata u oblasti kulture
- ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom građevinskog materijala
- REŠENJE o formiranju konkursne komisije po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čoka u 2021.godini

KONKURSI

- PRVI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta Za konkurentnu poljoprivredu u 2021.godini
- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini
- Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. Godini
- Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. Godini
- Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. Godini
- Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2021. Godini

JAVNE NABAVKE

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

- Usluga ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
- Atarski putevi
- Nabavka kamiona - autosmećara

JAVNI UVID

- Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
- PONOVNI JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne na

JAVNA RASPRAVA

- JAVNA RASPRAVA Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Čoka od 01.02.2021. godine. Primedbe, predlozi i mišljenja u vezi Nacrta odluke se dostavljaju na mail adresu: slavica@coka.rs u roku od 20 dana odnosno do 21.02.2021.godine
- JAVNI UVID, JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu" dana 23.02.2021

JAVNA PREZENTACIJA

- JAVNI UVID, JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu" dana 23.02.2021
- JAVNA PREZENTACIJA urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na kat. parcelama br.4278 i 4279 KO.Čoka - "Autoflex-Livnica" doo
VESTI IZ OPŠTINE ČOKA

Img

MAX INFO - NAJNOVIJE VESTI IZ OPŠTINE ČOKA

Intervju sa predsednicom opštine Čoka

Img Img Img

Opština Čoka je i ove godine kao i svake prethodne, obezbedila za đake prvake sa teritorije opštine Čoka đačke torbe i osnovni školski pribor. Predsednica opštine Čoka, Stana Đember, će sa svojim zamenikom Mihajlom Popovićem podeliti školske torbe i pribor početkom školske godine svim đacima koji su upisani u prvi razred osnovne škole u nastupajućoj 2020/21. godini.

Img

RAZVOJNI FOND VOJVODINE


Img

INICIJATIVA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Img

"DOBRA UPRAVA" - INFORMISANJE GRAĐANA O TEČENJU PROCESA REFORME JAVNE UPRAVE


Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf