top of page

JAVNA RASPRAVA / JAVNI UVID

JAVNA PREZENTACIJA urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju farme za uzgoj goveda u KO Ostojićevo. Javna prezentacija traje od 28.09. do 04.10.2023.godine.
JAVNI UVID izrade plana detaljne regulacije turističkog rekreativnog kompleksa u KO Crna Bara. Rok: od 23.09. do 23.10.2023 godine.
JAVNA PREZENTACIJA urbanističkog projekta rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje u okviru kompleksa "Autoflex Livnica" DOO Čoka. Javna prezentacija traje od 21.08. do 28.08.2023.godine.
RANI JAVNI UVID u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene parka prirode "Slatine u dolini Zlatice". Uvid traje od 19.06.2023 do 03.07.2023 godine.
RANI JAVNI UVID povodom izrade plana detaljne regulacije turističko rekreativnog kompleksa u KO Crna Bara
IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o budžetu opštine Čoka za 2023.godinu
JAVNA RASPRAVA predloga Plana javnog zdravlja opštine Čoka 2021-2026. Javna rasprava traje do 16.01.2023.godine
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2023. GODINU. JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 17.10.2022. GODINE. VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 17.10.2022. GODINE VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKA ZA POREZE NA IMOVINU ZA 2023. GODINU JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 28.10.2022. VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
bottom of page