top of page

JAVNA RASPRAVA / JAVNI UVID

JAVNI UVID u nacrt prostronog plana područja posebne namene parka prirode "Slatine u dolini Zlatice" i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Javni uvid traje do 11.04.2024. godine.
RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije bloka 57 u centralnoj zoni naselja Čoka. Rani javni uvid traje do 18.marta 2024.godine.
JAVNI UVID po skraćenom postupku povodom izmene i dopune Plana generalne regulacije naselje Čoka. Javni uvid traje od 08. do 23.februara 2024.godine.
JAVNI UVID u studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Farma za uzgoj goveda - ekonomski objekti"
RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije solarne elektrane Čoka na teritoriji KO Vrbica
JAVNI UVID i JAVNA RASPRAVA: Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika "Slatine srednjeg Banata" i studijazaštite predela izuzetnih odlika "Slatine srednjeg Banata". Javni uvid traje do 15.01.2024, a Javna rasprava će biti održana u Zrenjaninu 19.01.2024, sa početkom u 11.00 časova.
JAVNA RAPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2024. GODINU. Primedbe možete dostaviti u roku od 20 dana od dana 01.12.2023. godine ma mejl adresu joiren@coka.rs
JAVNA RASPRAVA nacrta Srednjoročnog plana Opštine Čoka za period 2023-2025 godine. Javna rasprava traje 20 dana i to od dana objavljivanja na sajtu opštine Čoka odnosno od 30.11.2023. godine. Primedbe, komentare i sugestije poslati na mail adresu: danijela@coka.rs.
JAVNA RASPRAVA nacrta Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Čoka za 2023.godinu. Javna rasprava traje 20 dana od dana objavljivana na sajtu opštine Čoka, i to do 06.10.2023.godine. Vaše primedbe dostavite na mejl adresu joiren@coka.rs.
JAVNA RASPRAVA nacrta Odluke za poreze na imovinu za 2024.godinu. Javna rasprava traje 20 dana od dana objavljivana na sajtu opštine Čoka, i to do 06.10.2023.godine. Vaše primedbe dostavite na mejl adresu joiren@coka.rs.
JAVNA PREZENTACIJA urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju farme za uzgoj goveda u KO Ostojićevo. Javna prezentacija traje od 28.09. do 04.10.2023.godine.
JAVNI UVID izrade plana detaljne regulacije turističkog rekreativnog kompleksa u KO Crna Bara. Rok: od 23.09. do 23.10.2023 godine.
JAVNA PREZENTACIJA urbanističkog projekta rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje u okviru kompleksa "Autoflex Livnica" DOO Čoka. Javna prezentacija traje od 21.08. do 28.08.2023.godine.
RANI JAVNI UVID u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene parka prirode "Slatine u dolini Zlatice". Uvid traje od 19.06.2023 do 03.07.2023 godine.
RANI JAVNI UVID povodom izrade plana detaljne regulacije turističko rekreativnog kompleksa u KO Crna Bara
IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o budžetu opštine Čoka za 2023.godinu
JAVNA RASPRAVA predloga Plana javnog zdravlja opštine Čoka 2021-2026. Javna rasprava traje do 16.01.2023.godine
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2023. GODINU. JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 17.10.2022. GODINE. VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 17.10.2022. GODINE VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKA ZA POREZE NA IMOVINU ZA 2023. GODINU JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 28.10.2022. VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
bottom of page