top of page

KONKURSI

KONKURS za podsticaj privrednih društava i preduzetnika u opštini Čoka. Rok za predaju: 08.05.2024
JAVNI KONKURS za popunjavanje radnog mesta u opštinskoj upravi Čoka - vozač. Rok za prijavu: 29.03.2024.
KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čoka u 2024.godini. Rok za prijave: 14.03.2024
JAVNI OGLAS za javno nadmetanje za otuđenje katastarskih parcela br.111/1 i 112 KO Sanad iz javne svojine opštine Čoka putem javnog nadmetanja
KONKURS za rekreativni sport. Rok za prijave: 13.02.2024
KONKURS za tradicionalne crkve i verske zajednice. Rok za prijave: 07.02.2024
KONKURS za sport. Rok za prijave: 02.02.2024
KONKURS za kulturu. Rok za prijave: 05.02.2024
KONKURS za udruženja. Rok za prijave: 05.02.2024
KONKURS za dodelu kadrovskih stipendija. Rok prijave: do 15.12.2023 godine.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodelu subvencija za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Čoka za 2023.godinu. Rok za prijave: 10.12.2023.
JAVNI POZIV za podnošenje zahteva za sufinansiranje kamata na poljoprivredne kredite. Prijave se primaju do 10.12.2023 godine.
KONKURS za dodelu studentskih stipendija za školsku 2023/24 godinu
JAVNI POZIV za dodelu auto-sedišta ili bezbednosnog podmetača za decu za 2023.godinu
JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu strugane asfaltne mase. Rok za prijave: od 16.10.2023 do 20.10.2023.godine.
KONKURS za sport. Rok za prijave: 16.08.2023
NOVI JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2024.godinu. Rok za dostavu dokumenata je do 31.oktobra 2023.godine.
ODLUKA o satvljanju van snage JAVNOG POZIVA za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2024.godinu, izdato dana 29.06.2023, pod brojem 320-16/2/2023-III
JAVNI POZIV za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2024.godinu. Rok za dostavu dokumenata je do 31.oktobra 2023.godine.
JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čoka za 2024.godinu. Rok za dostavu dokumenata je do 31.oktobra 2023.godine.
KONKURS za podsticaj privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji opštine Čoka, putem subvencionisanja troškova za nabavku repromaterijala, potrošnog materijala, novih mašina i opreme u 2023.godini. Rok za prijave do 13.07.2023.godine.
KONKURS za sport. Rok za prijave: 20.02.2023
KONKURS za kulturu. Rok za prijave: 20.02.2023
KONKURS za tradicionalne crkve i verske zajednice. Rok za prijave: 20.02.2023
KONKURS za udruženja. Rok za priijave: 20.02.2023
KONKURS za rekreativni sport. Rok za prijave: 20.02.2023
KONKURS za podsticaj razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2023.godini
KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čoka u 2023.godini
KONKURS za podsticaj privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji opštine Čoka (nabavka repro i potrošnog materijala, novih mašina i opreme)
KONKURS za dodelu kadrovskih stipendija za studente opštine Čoka za školsku 2022/23.godinu. Rok za prijave do 15.12.2022
KONKURS za sport - 3.deo
KONKURS za studente opštine Čoka
bottom of page