top of page

OBAVEŠTENJA

ODLUKA o pokretanju postupka raspisivanja Konkursa za podsticaj privrednih društava i preduzetnika u opštini Čoka
ODLUKA o dodeli sredstava za kulturu
ODLUKA o pokretanju postupka raspisivanje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Čoka u 2024.godini.
ODLUKA o dodeli sredstava za udruženja
ODLUKA o dodeli sredstava za rekreativni sport
ODLUKA o dodeli sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice
OBAVEŠTENJE o podnošenju zahteva korisnicama prava na naknadu plate, odnosno zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Rok je 14.avgust 2024.godine.
Odluka za sport 2024
Besplatna hemijska analiza zemljišta proizvođačima opštine Čoka
OBAVEŠTENJE o Javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi za studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Farma za uzgoj goveda - ekonomski objekat". Javna prezentacija i javna rasprava će se održati 05.02.2024 u zgradi opštine Čoka.
OBAVEŠTENJE o dodeli auto sedišta i bezbednosnih podmetača za decu 23.11.2023 godine
Obaveštavaju se građani koji su podneli zahtev Veterinarskoj inspekciji ili Departmanu i još nisu primili zapisnik da mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta po osnovu stočarstva za 2024.godinu do 31.10.2023.godine.
OBAVEŠTENJE: raspisan je Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini RS na teritoriji opštine Čoka - 1 krug. Rok za prijave: do 8.11.2023.godine.
Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2024.godinu na teritoriji opštine Čoka
Pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu stočarstva za 2024.godinu na teritoriji opštine Čoka
ODLUKA za sport 07.09.2023
OBAVEŠTENJE o produženju roka za konkurse za sport. Novi rok: 22.08.2023.godine.
ODLUKA o dodeli sredstava za podsticaj privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji opštine Čoka
NAREDBA O PREDAJI NEREGISTROVANOG ORUŽJA I MUNICIJE. ROK: OD 08.05. DO 08.06.2023.GODINE
REŠENJE o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja opštine Čoka u 2023.godini
ODLUKA za kulturu, 2023
ODLUKA za sport, 2023
ODLUKA za crkve i verske zajednice, 2023
ODLUKA za udruženja, 2023
JAVNA PREZENTACIJA urbanističko-arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 4405/4 KO Padej - Radni prostor solarne elektrane "Panawis" doo Padej. Uvid u projekat i primedbe do 27.02.2023. godine
IZVEŠTAJ o sprovedenoj Javnoj raspravi Nacrta plana javnog zdravlja opšptine Čoka 2021-2026
ODLUKA o dodeli sredstava za podsticaj preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju 2023.godine
ODLUKA o izboru poslovne banke za kratkoročno kreditiranje registrovanih aktivnih poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji opštine Čoka
Formulari za završni finansijski izveštaj za udruženja za 2022.godinu na srpskom i mađarskom jeziku
ODLUKA o imenovanju saveta zaduženog za rodnu ravnopravnost
Odluka o dodeli auto sedišta i bezbednosnih podmetača za decu
ODELJENJE ZA FINANSIJU - Spisak osnovnih sredstava za 2022.godinu
ODLUKA o produžetku roka za podnošenje prijava za dodelu subvencija za osiguranje useva do 16.01.2023.godine
OBAVEŠTENJE o objavljivanju Predloga o korekciji cena Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda"
GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU za 2023. godinu
Hvatanje pasa lutalica dana 20.10.2022.godine
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodelu subvencija za investiciju u fizičku imovinu registrovanih poljoprivrednih proizvođača u oblast pčelarstva za 2022.godinu
Preliminarna lista krajnih korisnika sredstava za energetsku sanaciju
Donet je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2022.godinu
Predlog konačne liste krajnjih korisnika sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova
Konačna lista krajnjih korisnika sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova
Formular za izveštaj vezan za Javni konkurs za podsticaj privrednih društava i preduzetnika za nabavku novih mašina, opreme i softvera
JAVNI POZIV za dodelu auto-sedišta ili bezbednosnog podmetača za decu. Rok prijave: 14.11.2022
ODLUKA o dodeli sredstava za sport - 3.deo
ODLUKA o konkursu za preduzetnike opštine Čoka za nabavku repromaterijala, potrošnog materijala, novih mašina i opreme
ODLUKA o dodeli sredstava za podsticaj privrednih društava i preduzetnika za nabavku repromaterijala, potrošnog materijala, novih mašina i oprema
Obaveštenje o promociji dobrovoljnog služenje vojnog roka u Kikindi dana 04.11.2022
Preliminarna lista direktnih korisnika mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnji solarnih panela
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodelu subvencija za osiguranje useva na teritoriji opštine Čoka za 2022.godinu
Odluka za sport
bottom of page