top of page

ENERGETSKA EFIKASNOST

ODLUKA o odbijanju prijave na Javni konkurs za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetra, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote - Leposava Vilovski
Preliminarna rang lista izabranih fizičkih lica na teritoriji opštine Čoka za solarne panele za 2022.godinu
JAVNI KONKURS za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetra, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Čoka za 2022.godinu
ODLUKA o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
JAVNI POZIV za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetra, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Čoka
bottom of page