top of page

PITAJTE PREDSEDNICU OPŠTINE

Apel

Apel

Stana Đember: Apel građanima da se vakcinišu

COVID-19

COVID-19

SVE VESTI VLADE SRBIJE U VEZI SA VIRUSOM COVID-19

VAŽNO

LISTA OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA I SLUŽBENIH EVIDENCIJA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE ČOKA

SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA radi svakog ponedeljka od 8 do 10 šasova u kancelariji br.12, Čoka, Potiska 20

Pristup poljoprivrednom informacionom sistemu eAgrar

ODELJENJE ZA FINANSIJU - Spisak osnovnih sredstava za 2022.godinu

AKTUELNOSTI

NAREDBA O PREDAJI NEREGISTROVANOG ORUŽJA I MUNICIJE. ROK: OD 08.05. DO 08.06.2023.GODINE
REŠENJE o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja opštine Čoka u 2023.godini
ODLUKA za kulturu, 2023
ODLUKA za sport, 2023
ODLUKA za crkve i verske zajednice, 2023
KONKURS za sport. Rok za prijave: 20.02.2023
KONKURS za kulturu. Rok za prijave: 20.02.2023
KONKURS za tradicionalne crkve i verske zajednice. Rok za prijave: 20.02.2023
KONKURS za udruženja. Rok za priijave: 20.02.2023
KONKURS za rekreativni sport. Rok za prijave: 20.02.2023
RANI JAVNI UVID povodom izrade plana detaljne regulacije turističko rekreativnog kompleksa u KO Crna Bara
IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Odluke o budžetu opštine Čoka za 2023.godinu
JAVNA RASPRAVA predloga Plana javnog zdravlja opštine Čoka 2021-2026. Javna rasprava traje do 16.01.2023.godine
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2023. GODINU. JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 17.10.2022. GODINE. VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA JAVNA RASPRAVA TRAJE 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA SAJTU OPŠTINE ČOKA, I TO OD 17.10.2022. GODINE VAŠE PRIMEDBE DOSTAVITE NA MAIL ADRESU joiren@coka.rs
bottom of page