top of page

Zaštita životne sredine

Obaveštenja
OBAVEŠTENJE o datom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u KO Padej, 18.05.2023
REŠENJE o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u KO Padej, 15.05.2023
Zavod za javno zdravlje Kikinda: Mišljenje o kvalitetu vazduha u naselju Čoka u 2022.godini
Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi za studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas"
Studija procene uticaja na životnu sredinu projekta "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas"
bottom of page