top of page

Zaštita životne sredine

Obaveštenja
Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi za studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas"
Studija procene uticaja na životnu sredinu projekta "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas"
bottom of page