top of page

Vrbica

Vrbica se nalazi pored stare trase pruge Beč–Istambul na južnom delu trougla triju reka Tisa-Mori-Zlatica na ravničarskom terenu, srednja nadmorska visina sela je 85m. Sa severa se graniči sa Banatsko Aranđelovom, južno sa Mokrinom, istočno sa Valkanj i zapadno sa Čokom. Podneblje kontinentalnog tipa sa mnogo vetrova, pretežno sa jugo istočnog pravca.

Po nekim raspoloživim podacima utvrđeno je da selo pod imenom EgyházasKér prvi put se pominje u dokumentu koju je izdala Aradski –Čanadski Vladičanski dvor od 09.februara 1247 godine. Po ovom dokumentu naziv sela se sastoji iz dva dela. Prvi deo predstavlja Egyhaz (što predstavlja crkvu ) dok drugi deo je ime plemena Kér koje je naseljavao ovu teritoriju. Naselje je uništeno 1282 godine, a ponovo naseljeno od strane plemenske zajednice 1337 god. Relativno miran period u istoriji sela bilo je do dolaska turskih osvajača 1526 godine kada je selo ponovo razoreno. Na osnovu drugih raspoloižvih podataka selo je formirano nakon povlačenja turaka sa teritorije Banata. Nastala je 1785 godine, kada je iz okoline Segedina kolonizovano nekoliko mađarskih porodica. Ovu teritoriju na licitaciji kupio je Baron Marcibanji i počeo ponovno naseljavanje. Na jednoj karti od 1885 godine koju je izradio za Torontalski okrug Genczy Pal (Gőnczyi Pál) selo je označeno kao Verbicza, kao i u matičnim knjigama iz tog perioda. Po popisu iz 1900 god. u selu je bilo 138 kuća i 927 žitelja. Nakon Trinatonske konferencije i odluke od 04. juna 1920 godine selo je pripalo tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Od tada je promenjeno ime sela sa dotadašnjeg Egyházaskér u Vrbicu najverovatnije zbog velikog broja postojećih vrbovih drveća koja su se nalazila na ovoj teritoriji.

SAVET MESNE ZAJEDNICE broji 7 članova. Predsednik Saveta je dipl. ing. Koso Robert.

skola.jpg

Udruženje "Zlatna Buba" je formirana 2002. U toku je formiranje Aktiva žena «Margareta« koja ima 32 članova i radiće na uspostavljanju multietničke saradnje, ekološkom razvoju sela u ruralnim sredinama, pospešivanju kreativnosti kod žena i mladih, borbu za poboljšanje kvaliteta života žena koje žive na selu i smanjenje diskriminacije prema ženama. Isto se očekuje i registracija Kulturno Prosvetnog Društva „Arany János” koje će raditi na očuvanju izvornih vrednosti i popularizacije književnosti i ostalih kulturnnih dostignuća kao i očuvanje jezika i izvornog narodnog stvaralaštva, edukacije stanovništva itd. U zgradi mesne zajednice postoji biblioteka koja raspolaže sa oko 750 knjiga dok u "ETNO KUĆI" su sačuvani predmeti od naših predaka .

lovac_edited.jpg

Lovačko udruženje “SRNDAĆ ” iz Vrbice ima 30 članova. Kupili su zemljište i salaš koju su uredili za lovački dom. Oni nisu samo društvo koje se bavi odstrelom divljači već je društvo koje brine o divljači posebno u zimskom periodu i uređuje i čuva svoje lovište, organizuje uzgoj fazana. Lovačko društvo raspolaže sa lovištem od oko 3000 ha. Česti su inostrani gosti i radi se na razvoju lovnog turizma. U toku 2006-2007 godine izvržili su pošumljavanje sa oko 2400 stabala bagrema i drugog drveća. Izgradili su visoku osmatračnicu za lov divlje svinje.

Udruženje penzionera ima svoju kancelariju u zgradi Mesne Zajednice. Brine se o svojim članovima, tako što nabavlja za njih po najpovoljnijim cenama prehrambene proizvode, zimnicu, ogrev. Organizuje sastanke, druženja i izlete.

Fudbalski klub "Radnički" pre šest godina prestao je sa aktivnim učestvovanjem u Fudbalskoj ligi zbog nedostatka finansijskih sredstava. Ali od 1974 svake godine organizuje tradicionalni godišnji fudbalski turnir između fudbalera koji su ostali u selu i između fudbalera koji su na neki način vezani za Vrbicu. Ovu tradicionalnu manifestaciju održavaju zadnje subote u avgustu mesecu pre seoske slave - BUČA. Danas FK broji 30 članova i aktivno radi sa pionirima i omladinom.

U naselju Vrbica postoji katolička crkva koja je izgrađena 1938 god. uz pomoć porodice Lederer. Meštani su uglavnom svi katoličke veroispovesti izuzev nekoliko porodica pravoslavne i reformatske vere.

Nekadašnje poljoprivredno imanje “Graničar” je privatizovano. Danas zapošljava 6 radnika. Viiše od 1500 ha zemljišta je u vlasništvu Ministarstva i čeka da ga neko uzme u zakup. Od poljoprivrednih kultura koje se gaje na ovom području su: na prvom mestu je beli luk, koji zbog posebne karakteristike i sastava zemljišta, postiže vrhunski kvalitet. Proizvodi se i pšenica, kukuruz, suncokret, detelina, šećerna repa, duvan itd. Uzgoj svinje i stoke, puštanje goveda na ispašu, prodaja mleka obezbeđuje skroman prihod meštanima. 

DEMOGRAFIJA

U naselju Vrbica živi 404 stanovnika. Prosečna starost stanovništva iznosi 45,9 godina (43,5 kod muškaraca i 48,0 kod žena). U naselju ima 173 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,34.

Broj stanovnika po zadnjem popisu iz 2002 god. je 404. Početkom 1953. god. Vrbica je imala najviše stanovnika po tadašnjem popisu 1363. Danas u selu ima 280 stanovnika i 135 domaćinstava , oko 60 praznih i 35 rušenih kuća. Socijalni sastav stanovništva je: 102 penzionera i njihovi bračni drugovi, 17 ostarelih zemljoradnika, 45 predškolske i školske dece do 18 godine starosti, 60 nezaposlenih lica 18 radnika i 38 poljoprivrednika.

Ovo naselje je u velikim delom naseljeno mađarima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.

SLIKE

BILTEN

bottom of page