top of page

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2024.GODINU

ODLUKA O  BUDŽETU OPŠTINE ČOKA ZA 2024.GODINU
PRIHODI
ODLUKA O RASHODIMA
OBRAZLOŽENJE
RASHODI
Prilog 1: Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2023.godinu
Programski budžeti budžetskih korisnika:
1. Skupština opštine
2. Funkcionisanje nacionalnih saveta
3. Opštinsko pravobranilaštvo
4. Predsednik opštine
5. Opštinsko veće
6. Opštinska uprava: Opšte usluge lokalne samouprave
7. Opštinska uprava: Razvoj kulture i informisanja
8. Opštinska uprava: Razvoj sporta i omladine
9. Opštinska uprava: Poljoprivreda i ruralni razvoj
10. Opštinska uprava: Zaštita životne sredine
11. Opštinska uprava: Komunalna delatnost
12. Opštinska uprava: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje
13. Opštinska uprava: Energetska efikasnost
14. Opštinska uprava: Lokalni ekonomski razvoj
15. Opštinska uprava: Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture
16. Opštinska uprava: Socijalna i dečja zaštita
17. Opštinska uprava: Zdravstvena zaštita
18. OŠ "Jovan Popović" Čoka
19. OŠ "dr.Tihomir Ostojić" Ostojićevo
20. OŠ "Servo Mihalj" Padej
21. Hemijsko-prehrambena srednja škola, Čoka
22. Centar za socijalni rad
23. Dom zdravlja
24. Predškolska ustanova Radost
25. KOC Čoka
26. MZ Čoka
27. MZ Padej
28. MZ Ostojićevo
29. MZ Sanad
30. MZ Crna Bara
31. MZ Vrbica
32. MZ Jazovo
bottom of page