top of page

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Ime fajla

Za skidanje

INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, DECEMBAR 2021. GODINE

INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, JUL 2019. GODINE

INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, MART 2018. GODINE

TABELARNI PRIKAZ BROJA KORISNIKA, OSTVARENIH PRAVA I PRUŽENIH USLUGA U 2017.GODINI

IZVEŠTAJA O RADU Centra za Socijalni Rad Čoka za 2017. godinu

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ČOKA ZA 2018.GODINU

INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, APRIL 2017

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU - 3.FINANSIJSKI PLAN CSR COKA ZA 2017. GODINU

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU - 2.FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU - 1.PROGRAM RADA CSR SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU - 3.NARATIVNI IZVEŠTAJ O RADU CSR ČOKA ZA 2016. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU - 2.TABELARNI PRIKAZ BROJA KORISNIKA OSTVARENIH PRAVA I PRUŽENIH USLUGA U 2016. GODINI

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU - 1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJ CSR ČOKA ZA 2016. GODINU

INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, MART 2016

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU - 2.FINANSIJSKI PLAN CSR ČOKA ZA 2016. GODINU

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU - 1.PROGRAM RADA CSR ČOKA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2016. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 4.ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 3.FINANSIJSKI IZVEŠTAJ CSR ČOKA ZA 2015. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 2.TABELARNI PRIKAZ BROJA KORISNIKA, OSTVARENIH PRAVA I PRUŽENIH USLUGA U 2015. GODINI

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 1.GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU CSR ČOKA ZA 2015. GODINU

INFORMATOR O RADU, MAJ 2015

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU

Godišnji izveštaj CSR Čoka za 2014. godinu

CSR FORMA IZVESTAJA 2013

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2013 GODINU

AŽURIRANI INFORMATOR O RADU, JUN 2014

Narativni izveštaj CSR 2013

FORMAT CSR za 2012

Godišnji izveštaj 2012 narativni

INFORMATOR o radu 2012

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2013 GODINU

OSNOVNI PROGRAM RADA dnevnog boravka

GODIŠNJI PROGRAM RADA dnevnog boravka za 2012 godinu

PROGRAM RADA sa finansijskim planom za 2012 godinu

Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad 2011

Informator o radu Centra za Socijalni Rad za Opštinu Čoka za 2011. godinu

Informator o radu Centra za Socijalni Rad za Opštinu Čoka za 2010. godinu

IZVEŠTAJA O RADU Centra za Socijalni Rad Čoka za 2010. godinu

bottom of page