Prijava pravnih i fizičkih lica opštine Čoka na Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA ČOKA

 

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su od 1. januara 2019.godine dostupne „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ).

Centralizacijom podataka 145 lokalnih poreskih administracija, građanima i privredi omogućava da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak.  Od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.

Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) na Portalu lokalne poreske administracije ima sledeće opcije:

·          Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2) 

·          Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima (korisnicima ovog portala) ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na portal LPA: 

·          Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom (koji može da se besplatno aktivira na ličnoj karti u MUP Čoka, i koristi se prema priloženom uputstvu, bez priloženja zahteva u LPA Čoka)

·          Korisničkim imenom i lozinkom ( izdaje se u LPA Čoka, ul. Potiska 20, kanc. br.7, na lični ili pismeni zahtev građana )

Ukoliko se poreski obveznik autenifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ima pristup svim gore pomenutim opcijama. Može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja. Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Portala LPA.

 

Prilog:

  1. - Uputstvo za prijavu sa elektronskim sertifikatom
  2. - Zahtev za otvaranje korisničkog naloga
  3. - Korisnička uputstva
  4. - Zahtev za kreiranje korisnika sistema