JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, KOMUNALNE DELATNOSTI I PUTEVE OPŠTINE ČOKA - OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2007. GODINE

 


Procena rezultata za 2006. godinu Za 2006. godinu

Javno preduzeće neće ostvariti dobit jer ne raspolaže sa sopstvenim sredstvima.

Procena resursa Javnog preduzeća

Javno preduzeće nema fondove, nekretnine, objekte, informacionu tehnologiju a od opreme poseduje 4 računara i kancelarijski nameštaj koji služe za normalno funkcionisanje Javnog preduzeća.