JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, KOMUNALNE DELATNOSTI I PUTEVE OPŠTINE ČOKA - KADROVI

 


Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka ima 4 (četiri) zaposlena sa sledećom starosnom strukturom: