Potpisan Ugovor o komasaciji za KO Čoka


Čoka, 28.12.2017

Dana 28.12.2017. potpisan je Ugovor za izvođenje geodetsko-tehničkih radov na uređenju poljoprivrednog zemljišta komasacijom i katastarskog premera građevinskog zemljišta u KO Čoka. Ugovor vrednosti 111.000.000,00 RSD potpisan je između opštine Čoka i GeoGIS-a DOO iz Beograda.

 


Komentari(0)