Finansiranje projekata tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama


Čoka, 06.novembar 2017

Dana 06.11.2017. godine Opština Čoka je zaključila Ugovore o dodeli sredstava na osnovu Javnog konkursa za finansiranje projekata tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama.

Sredstva su obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Čoka za 2017.godinu.

 


Komentari(0)