Služba za Katastar nepokretnosti Čoka je bila treća najuspešnija u državi u 2016.godini


Čoka, 11.01.2017

Na osnovu podataka Republičkog geodetskog zavoda evidentiranih u toku 2016.godine sačinjen je lista službi za katastar nepokretnosti po uspešnosti, gde je katastar Čoka treći u državi, s tim da su u četvrtom kvartalu čak bili na prvom mestu sa prosekom 4,17 urađenih predmeta po zaposlenom radniku.

Kriterijumi za statističku obradu podataka su bili broj rešenih upravnih predmeta, spiskova akata (kopija plana, uverenje, list nepokretnosti), zahteva za upis vodova, broj unosa ugovora za potrebe masovne procene, vanupravni predmeti i broj zaposlenih u službi.

Kompletan spisak možete preuzeti OVDE.


Komentari(0)