Dobijena sredstva za uređenje „šumice“ u Padeju


Čoka, 29.avgust 2017

Opština Čoka je na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara obezbedila sredstva za uređenje prostora šumice u Padeju.

Prema rečima predsednice Opštine Čoka Stane Đember lokalna samouprava je konkurisala za sredstva u ime Mesne zajednice Padej.

– Od dobijenih sredstava će se nastaviti projekat degradirani prostor šumice, jer prvi deo je urađen pre pet godina. Urediće se zapuštena šikara pod simboličnim nazivom šumice i u saradnji sa lokalnom samoupravom Mesna zajednica Padej ima nameru da ovaj deo pošumi – rekla je predsednica.

Vrednost projekta je nešto više od 3,4 miliona dinara.

 

Focus media Pro


Komentari(0)