Radna grupa saveta za bezbednost


Novembar je mesec borbe protiv nasilja

Proglašen mesec novembar mesecom borbe protiv nasilja.

Tokom novembra planira se niz aktivnosti u kojoj će biti uključeni svi faktori (opština, centar za socijalni rad, policija, dom zdravlja, škole, predškolska ustanova) u akciji borbe protiv nasilja.

 

 

 


Komentari(0)