Nastavljeni radovi na Partizanskoj ulici u Padeju


JP Direkcija za izgradnju opštine Čoka nastavila je sa radovima na ojačanju kolovoza u Partizanskoj ulici u Padeju početkom marta ove godine. Ove radove finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Radnici na terenu svakodnevno, koliko im to vreme dozvoljava, obavljaju pripremu gradilišta, čišćenje i postavljanje bankina.

- Ovim radovima je obuhvaćena cela trasa od groblja do kraja ulice i molimo stanovnike ovog mesta za razumevanj e , budući da će tokom izvođenja radova biti otežano kretanje kroz ulicu. -iizjavio je direktor Direkcije Boris Ilić.

Direktor Direkcije za izgradnju opštine Čoka najavio je i da je u toku izrada projekta za proširenje mosta na Zlatici koje bi treba l o da pruži bezbedniji saobraćaj na relaciji Padej-Ada. Radove će takođe finansirati Uprava za kapitalna ulaganja u saradnji sa Direkcijom.

 

 

I. Kertes

 

 

 

 

 


Komentari(0)