Na kraju godine započete su tri nove investicije


Put, zdravstvo i socijala

 

Na završetku minule godine, koja je kao i prethodna bila u znaku velikih investicija u infrastrukturu u svim naseljima opštine, predsednik opštine Čoka Ferenc Balaž održao je konferenciju za medije na kojoj su predstavljene tri investicije započete u prošloj, a čije okončanje će biti u ovoj godini. Najvrednija je ona kojom je najmanje selo u našoj opštini, Banatski Monoštor, dobilo prvu asfaltiranu ulicu. Radnici „Vojputa“ asfaltirali su ulicu Šandora Petefija u dužini od oko jedan kilometar, za šta su sredstva u iznosu od 10 miliona dinara obezbeđena iz lokalnog budžeta. Vremenski uslovi u decembru mesecu nisu dozvolili da se asfaltna podloga prevuče i košuljicom, pa će radovi biti završeni na proleće. Lokalna samouprava je proteklih godina veću pažnju posvetila unapređenju čokanskog Doma zdravlja, u pogledu renoviranja, nabavke opreme, kupovine vozila.

Modernizacija se nastavlja, a o najnovijoj investiciji u cilju pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga govorila je direktorica Doma zdravlja Čoka dr Elvira Tot Barna:

– Dom zdravlja u Čoki ne može da obezbedi novac za kupovinu novog digitalnog rendgen aparata, ali će se zato osavremeniti postojeći, – izjavila je doktorka Tot Barna.

Ona je objasnila da će postojeći aparat star 20 godina, kakav je u većini domova zdravlja , kompjuterizovati, odnosno izvršiće se njegova digitalizacija. Kod ovakvih aparata postoji mogućnost za digitalizaciju, što ćemo mi i uraditi jer smo kod Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine uvršteni u 13 domova zdravlja kojima su po konkursu dodeljena sredstva za ovu namenu u iznosu od 3,6 miliona dinara. Prema njenim rečima do sada su se znatna sredstva trošila za filmove, kasete i razvijače za snimke, a da će se digitalizacijom postojećeg rendgena snimci narezivati na CD i biti dostupni pacijentima. Formiranjem integralne informacione mreže zdravstvenih ustanova u Srbiji, oni će se prosleđivati i nadležnim zdravstvenim ustanovama, jer Dom zdravlja u Čoki već ima sopstveni informacioni sistem.

– Na ovaj način kvalitet snimka je mnogo bolji nego na klasičnom rendgen filmu, a uštedećemo tri četvrtine sredstava koja smo do sada izdvajali za snimanja, – izjavila je dr Elvira Tot Barna.

Direktorka Centra za socijalni rad Aleksandra Raičević upoznala je medije sa novim investicijama u centru, od kojih je najvažnije da su od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zahva lj ujući pre svega podršci državnog sekretar a Lasla Čikoša, obezbeđena sredstva za nastavak rada Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u iznosu od 1.311.660 dinara, i da je za opremanje centra dobijeno 600 hiljada dinara. Istovremeno je iz mesnog samodoprinosa Mesne zajednice Čoka centru uplaćeno 450 hiljada dinara za poboljšanje uslova rada.

– Dnevni boravak radi od 2011. godine, a ovom donacijom uštedećemo lokalnom budžetu troškove za četiri meseca funkcionisanja Dnevnog boravka, – rekla je Aleksandra Raičević.

- Pored ovoga, od istog ministarstva dobili smo 600 hiljada dinara za opremu, a novac ćemo iskoristiti za opremanje sobe logopeda za individualni rad sa decom i nedostajuću tehničku opremu. Sredstva iz mesnog samodoprinosa Čoke, koja dobijamo svake pete godine, iskoristili smo, takođe, za kupovinu nedostajuće tehničke opreme, molersko-farbarske radove i postavljanje laminata u prostorijama centra, – izjavila je Aleksandra Raičević.

Iz opštinskog budžeta za socijalni program 15 miliona dinara

Od 2007 do 2012. godine sredstva za realizaciju socijalnih programa Centra obezbeđivana su iz evropskih fondova. Oni su ocenjeni kao održivi projekti, pa se od 2012. godine u celokupnom iznosu finansiraju iz opštinskog budžeta.

– Za realizaciju programa „Pomoć u kući“, gerontodomaćice, Dnevni boravak i druge, svake godine se planira oko 15 miliona dinara iz lokalnog budžeta, ali u međuvremenu zahvaljujući agilnosti radnika Centra prate se konkursi i konkuriše i ako se sredstva dobiju, rasterećuje se opštinski budžet. Sa druge strane izuzetno je velika potreba za svim ovim uslugama i to ćemo nastaviti i ubuduće, – rekao je predsednik Ferenc Balaž

 

 

 

N. Kolundžija

 

 


Komentari(0)