Nove mašine za javno komunalno preduzeće


Javno komunalno preduzeće je uprkos ekonomskim teškoćama sa pozitivnim finansijskim stanjem privelo kraju godinu. U decembru mesecu je proširilo svoj vozni park novim mašinama. Ibojka Onodi, direktorica JKP Čoka, je tim povodom izjavila:

– Prošle godine nam je velike izdatke nametnulo JP „Srbija gas“, sa tri meseca odloženog plaćanja računa i potrošenog gasa. Naše preduzeće nudi više novih usluga, prošle godine je na održavanje puteva utrošeno sredstava. U menjanju glavnih vodovodnih cevi smo podizvođači radova, naši radnici vrše povezivanje domaćinstava i postavljanje novih vodomera. Radovi se nastavljaju i ove godine. Uzevši sve u obzir, računamo na prihode u iznosu od 85-90 miliona dinara.

- Lokalna samouprava je prošle godine 10 miliona dinara usmerila na proširivanje voznog parka. Prva mašina je traktor kosilica vrednosti 1,2 miliona dinara kupljena u aprilu, koja pokriva rad 3-4 radnika. U decembru smo kupili traktor za otprilike 5 miliona dinara, jer je stari traktor više puta popravljan, što je predstavljalo dodatne troškove.

- Pred kraj godine smo kupili i radnu mašinu za ravnanje, koju koristimo prilikom održavanja puteva, a uz izvesne dodatke može poslužiti i za zimsko održavanje puteva (čišćenje snega). Četvrta investicija je prikolica u vrednosti od 1,2 miliona dinara. Renoviranjem i proširenjem voznog parka ove godine možemo pružiti još kvalitetnije usluge.

 

 

GJ

 

 


Komentari(0)