Kante za komunalni otpad za sva sela


Projektom „ Sačuvajmo našu sredinu – koristimo kante za komunalni otpad“, sa kojim je opština Čoka konkurisala kod Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, obezbeđen je deo sredstava za nabav ku plastičnih kanti za smeće za preostala sela na teritoriji opštine, koja da sada nisu bila obuhvaćena organizovanim odnošenjem smeća.

Nabaviće se novih 650 kanti zapremine 120 litara, od kojih će domaćinstva u Jazovu dobiti 300, Vrbica 120, Crna Bara 180 i Banatski Monoštor 50 komada. Ugovor kojim se resorni Sekretarijat obavezuje da će biti sufinansijer sa iznosom od 480 hiljada dinara za ove namene, potpisali su Janoš Dobai, pomoćnik sekretara i predsednik opštine Čoka Ferenc Balaž.

– Opština Čoka će za kupovinu kanti iz vlastitih sredstava obezbediti preostali iznos do 1,5 miliona dinara, koliko koštaju kante, čime obezbeđujemo za sva domaćinstva na teritoriji opštine besplatne kante za komunalni otpad – Izjavio je Ferenc Balaž.

On je potsetio da je Opština pre dve godine čokanskim komunalcima obezbedila novo vozilo za prikupljanje otpada i kante za domaćinstva u MZ Čoka, prošle godine su organizovanim iznošenjem smeća obuhvaćeni Padej, Ostojićevi i Sanad, za koje su kante takođe obezbeđene delom iz lokalnog budžeta, a delom od resornog Sekretarijata, a najnovijom nabavkom ovom uslugom biće obuhvaćena sva sela na teritoriji opštine.

On kaže da se sa ovim neće stati, jer jedno vozilo nije dovoljno da radnici JKP „Čoka“ove poslove valjano obavljaju na teritoriji cele opštine.

- Očekujem da u okviru Regionalne deponije dođemo do još jednog ovakvog vozila – izjavio je predsednik Balaž.

Janoš Dobai kaže da se ovim sredstvima, iz skromnog budžeta sekretarijata, podržavaju napori lokalne samouprave da sačuva i zaštiti životnu sredinu. Sekretarijat je raspisao konkurs za raspodelu 16,1 miliona dinara, što je nedovoljno da se zadovolje potrebe u svim opštinama. Čoka je uspešno započela ovaj projekat prošle godine, pa smo smatrali da treba da nastavimo da pomažemo, jer je u pitanju značajan posao na rešavanju problema iznošenja smeća i njegovog deponovanja.

Ovo je jedan korak ka uvođenju Regionalne deponije, koja treba da zaživi za dve godine i kojom će se rešiti ovo pitanje - izjavio je Janoš Dobai.

Direktorka JKP „Čoka“ Iboljka Onodi veruje da će organizovano iznošenje smeća iz Jazova, Vrbice, Crne Bare i Banatskog Monoštora započeti do kraja godine, a pre toga potrebno raspisati javnu nabavku za kupovinu kanti i distribuirati ih domaćinstvima.

 

 

N. Kolundžija

 

 


Komentari(0)