Pokrajina i opština izgradile novi put u Jazovu


Proleterska ulica dobila savremenu saobraćajnicu

 

Direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojša Malenković posetio je selo Jazovo u opštini Čoka, u kome je završena rekonstrukcija Proleterske ulice, kojom je dobila savremenu asfaltiranu saobraćajnicu širine 3 i dužine 690 metara.

– Politika Pokrajinske vlade je vrlo jasna i vrlo precizna. Želimo da živne vojvođansko selo, jer jedino ako živnu vojvođanska sela Vojvodina i Srbija imaju perspektivu. Zbog toga smo u partnerstvu sa opštinom Čoka uložili u ovu ulicu 9,6 miliona dinara, od čega Pokrajinska vlada 8 miliona. Želimo da narednih dana rešimo i Partizansku ulicu u Padeju, – rekao je Nebojša Malenković.

On je dodao da je samo u ovoj godini uloženo 51 milion dinara u poboljšanju saobraćane infrastrukture u opštini Čoka, što je jedan dodatni impuls da Pokrajinska vlada ulaže za razvoj ne samo Čoke, već i ostalih sela u Vojvodini. Direktor Direkcije za razvoj opštine Čoka Boris Ilić rekao je da danas završavamo put u Proleterskoj ulici u Jazovu.

– Već sledeće nedelje nastavljamo sa radovima u Padeju, što očito pokazuje politiku Direkcije da vodimo računa o selima i trudimo se da jednake uslove obezbedimo svim stanovnicima u našoj opštini. Kao i u 2015. godini, kada nam je akcen a t bio na selima, tako će se nastaviti i u 2016. g odini , – poručio je Boris Ilić.

Predsednik opštine Čoka Ferenc Balaž rekao je da mu je drago da je projekat asfaltiranje ulice u Jazovu okončan u ovoj godini.

– Posle Ostojićeva, Vrbice i Jazova isti trend se nastavlja u Padeju, to znači u ruralnim sredinama su u izgradnji infrastrukturni projekti, u čemu imamo dobrog partnera u Upravi za kapitalna ulaganja i većina urađenih uličnih infrastrukturnih radova obavljeno je zahvaljujući Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, prema kojima konkurišemo i obezbeđujemo veći deo sredstava. U izgradnji infrastrukture učestvujemo i sa vlastitim sredstvima, pa će tako jedna ulica uskoro, ako to vremenski uslovi dozvole, iz ovog izvora dobiti savremeni kolovoz i u Banatskom Monoštoru , – kaže predsednik opštine Čoka Ferenc Balaž.

N. Kolundžija

 

 


Komentari(0)