Od Nove godine organizovano prikupljanje kućnog otpada i u seoskim domaćinstvima

Za Padej, Ostojićevo i Sanad kupljeno 1.850 kanti

Od Nove godine radnici Javnog komunalnog preduzeća „Čoka“ odnosiće kućni otpad iz Padeja, Ostojićeva i Sanada i odvoziti ga na gradsku deponiju u Čoku. Za tu svrhu kupljeno je 1.850 kanti za smeće zapremine 120 litara, za šta je Opština Čoka izdvojila 3,2 miliona, a Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine jedan milion dinara.

- Pre nepune dve godine obezbedili smo JKP „Čoka“ novi kamion za sakupljanje komunalnog otpada. Tada smo imali u cilju da istim vozilom obuhvatimo sakupljanje smeća i u ostalim naseljenim mestima opštine, jer se to do sada radilo samo u Čoki. Sada smo na pragu ispunjenja toga cilja, a reč je o nabavci kanti za smeće za domaćinstva u MZ Padej, Ostojićevo i Sanad – saopštio je predsednik opštine Čoka Ferenc Balaž. Posle sprovedene javne nabavke, kante su stigle i one se prema rasporedu koji su sačinili čokanski komunalci distribuiraju domaćinstvima.

– Ovim ćemo rasteretiti sela od problema iznošenja kućnog otpada koje odlagano na divljim deponijama. Opština Čoka je potpisnik ugovora o osnivanju Regionalne deponije, čije otvaranje je predviđeno 2017. godine, a do tada će mo izgraditi sabirno mesto gde će se otpad iz cele opštine selekcionirati i reciklirati, a potom i odvoziti u Sentu i dalje za Regionalnu deponiju- izjavio je Ferenc Balaž.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Janoš Dobai izjavio je da sekretarijat obezbeđuje sredstva za pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, a da je po konkursu 15 opština dobilo 17 miliona dinara, među kojima je i Čoka.

- Ova sredstva su mala, ali više mogućnosti nije bilo. Verujem da svaki dinar dobro dođe u rešavanju problema prikupljanja, odnošenja i deponovanja smeća, jer je ovaj problem prisutan u celoj zemlji. Moramo raditi i na edukaciji stanovništva za prikupljanje smeća radi očuvanja zdravija i čistije okoline. Veoma je bitno da se ova oblast uredi, a mi smo tek na početku njenog rešavanja, pa ćemo nastojati da i sledeće godine obezbedimo sredstva za ovu namenu i verujem da će ona biti veća - rekao je Dobai ističući dobru saradnji Opštine Čoka i resornog Sekretarijata. Direktorka JKP „Čoka“ Iboljka Onodi kaže da će ova donacija puno pomoći na kulturnom prikupljanju i iznošenju otpada.

- Smeće će umesto u kesama i vrećama, koje se raznosilo po ulicama biti odlagano u za to prikladne kante i odvoziti na uređenu i legalnu deponiju. Svako domaćinstvo koje je redovan korisnik vode iz vodovoda i koje nema više od dva neizmirena računa, dobiće bez naknade kantu i potpisati ugovor kojim se regulišu prava korisnika i distributera. Imamo već informacije da su meštani ovih sela veoma zadovoljni i jedva očekuju da i u njihovim selima krene organizovanje sakupljanje smeća. Ono će se obavljati prema utvrđenom rasporedu dva puta mesečno, počev od 5. januara, kada krećemo sa Sanadom i verujem da će biti svi zadovoljni – rekla je Iboljka Onodi. Prema njenim rečima U Sanadu je oko 400, domaćinstava koja se snabdevaju vodom i kojima će biti dodeljene kante, u Ostojićevu oko 870 i Padeju 940 domaćinstva koja su aktivna. Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine i opštinske odluke, poslovi odnošenja i deponovanja kućnog otpada na teritoriji opštine Čoka, povereni su Javnom komunalnom preduzeću „Čoka“, koje je za to osposobljeno stručno, materijalno, prostorno i organizaciono. Ovi poslovi ne mogu biti u nadležnosti i delatnosti mesnih zajednica – istaknuto je prilikom uručenja kanti za kućni otpad. Mesečno će domaćinstva za odnošenje kućnog otpada plaćati iznos od 291,50 dinara sa určunatim PDV.

Raspored iznošenja kućnog otpada po selima

Svim domaćinstvima u Sanadu, Ostojićevu i Padeju dostavljena su obaveštenja o rasporedu iznošenja otpada. U Sanadu iznošenje započinje 5. januara i od tog datuma iznosiće se svakog drugog ponedeljka. Ostojićevo je podeljeno u dva reona duž Jugovićeve ulice, a smeće će se u I reonu (od parne strane Jugovićeve ulice) iznositi 9. januara i dalje svakog drugog petka, a II Reon ulice sa „neparne“ strane Jugovićeve 16. januara i svakog narednog drugog petka. U Padeju su takođe dva reona koja selo dele na uzdužne i poprečne ulice u odnosu na glavnu ulicu Maršala Tita. I Reon su „uzdužne“ ulice i smeće se iznosi 12. januara i svakog drugog narednog ponedeljka, a II reon su „poprečne“ ulice počev od Banatske, gde se otpad odnosi 13. januara i nadalje svakog drugog utorka.

 

N. Kolundžija


Komentari(0)