Bezbednijim putem do graničnog prelaza Đala - Tisasiget

Poseta g-dina dr Slobodana Puzovića, pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, g-dina Dobai Janoša, pomoćnika pokrajinskog sekretara i g-dina Vladimira Zelenovića direktora Zavoda za urbanizam Vojvodine u Čoki dana 26. 08. 2014. godine

 

Projekat rehabilitacije prekograničnog putnog pravca Tisasiget – Đala, koji finansira Evropska unija, realizuje se u okviru prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, a obuhvata putne pravce ka graničnom prelazu sa obe strane granice. Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović i direktor Zavoda za urbanizam Vojvodine Vladimir Zelenović sa saradnicima, u pratnji predsednika opštine Čoka Ferenca Balaža i izvođača radova, obišli su deonicu puta između Sanada u opštini Čoka i Novog Kneževca, na kojima radove izvodi Kompanija Vojput iz Subotice. - Pokrajinska Vlada i Zavod za urbanizam uložili su velike napore u prethodnim godinama da bismo došli do ovog dana da možemo na terenu da posetimo realizaciju radova na rehabilitaciji ovog dela državnog prekograničnog puta koji ide od Čoke, preko Novog Kneževca do Đale i granice, - izjavio je dr Slobodan Puzović. On je objasnio da je prethodnih godina realizovan IPA projekat izrade projektno-planske dokumentacije, koja je omogućila radove na terenu. - U pitanju je zahtevan i značajan projekat od koga će građani imati velike koristi u budućnosti, čija je ukupna vrednost 1.750.000 evra od čega oba partnera iz Srbije i Mađarske dobijaju po 850 hiljada evra. Pošto je u pitanju predfinansiranje, trebalo je obezbediti sredstva za sufinansiranje i učešće od 15 % što je Pokrajinska vlada omogućila Zavodu za urbanizam Vojvodine, kao nosiocu projekta u Srbiji, a sredstva će na kraju biti nadoknađen od strane evropskog fonda, - kaže Slobodan Puzović, dodajući da je bitno da se realizuju projekti kojima se dokazuje da smo sposobni da privučemo evropske fondove i da ti projekti imaju konkretan doprinos za kvalitetan život lokalne zajednice, a u ovom slučaju to je cirkulacija ljudi, roba i ideja između pograničnih mesta u Srbiji i Mađarskoj. Direktor Zavoda za urbanizam Vojvodine Vladimir Zelenović rekao je da ovaj Zavod realizuje četiri IPA projekta sa Mađarskom, čija je ukupna vrednost je 1,5 miliona evra, a u pitanju su Infrastrukturni objekti za dva granična prelaza Đala i Bajmok, čija je ukupna dužina puteva oko 92 kilometra. - Ovde je reč o deonica između Čoke i Novog Kneževca u dužini od 2.420 metara i deo puta od graničnog prelaza Đala prema Novom Kneževcu, dužine 2.650 metara. Radovi se izvode na presvlačenju asfaltom, kompletnoj vertikalno – horizontalnoj signalizaciji, drenaži puta i iskopu kanala za odvodnjavanje. Završetak radova planiran je do 30 septembra, a preostaće i sredstava za još jedan kilometar puta do okončanja projekta 30. aprila naredne godine, - rekao je Vladimir Zelenović. Predsednik opštine Čoka, Ferenc Balaž kaže da je put od izuzetne važnosti ne samo za opštine Čoka i Novi Kneževac, već za ceo severnobanatski region. - Ovakva ozbilja infrastrukturna ulaganja, naročito kada je reč o prekograničnim projektima izuzetno doprinose razvoju celog regiona i te mogućnosti moramo koristiti i u buduće,- izjavio je Ferenc Balaž.

Preko 80% IPA projekata realizuju se u Vojvodini

Vladimir Zelenović izjavio je da se preko 80 % IPA projekata realizuje u Vojvodini. - Vojvodina prednjači u iskorišćavanju Evropskih fondova, a Zavod za urbanizam Vojvodine već 4 godine aktivno sudeluje u tome, - kaže Zelenović.

N. Kolundžija

 

 

 

 


Komentari(0)