Održan prvi sastanak koordinacionog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za period 2015-2020 godine opštine Čoka

 

Opština Čoka je u okviru programa EU „E xchange 4” koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) a finansira Evropska unija na bazi rezultata otvorenog poziva u 2013. godine, dobila stručnu podršku za izradu lokalnog akcionog plana, čiji će nosilac biti Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam i stambeno komunalne delatnosti. Konkurs je bio otvoren u periodu od 6-og septembra do 11-og oktobra 2013.godine i nakon ocenjivanja 126 ukuppno pristiglih prijava , opština Čoka je na bazi evaluacije i selekcije odabrana za dobijanje stručne podrške za izradu akcionog plana. Sporazum o saradnji između Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opštine Srbije ( SKGO) i opštine Čoka potpisan je u Beogradu 29-og januara 2014.godine. Predmet i cilj ovog sporazuma , a pa i samog projekta , jeste način pružanja podrške opštini Čoka u izradi akcionog plana, u kojoj će pored lokalne samouprave, kao najvažnijeg faktora, učestvovati i javna preduzeća formirana od strane opštine.

U petak 04.04.2014. je   održan   prvi sastanak koordinacionog tima formiranog od strane predsednika opštine za izradu akcionog plana opštine Čoka. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, opštinske uprave, direktori javnih preduzeća čiji je osnivač opština Čoka. Članovi koordinacionog tima zajedno sa predstavnicima Kulturno obrazovnog centra, Javnog komunalnog preduzeća kao i Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju , od strane koordinatora SKGO-a upoznali su se sa metodologijom izrade programa, fazama u izradi plana, vremenskim okvirom i aktivnostima u izradi plana. Metodologija Lokalnog akcionog plana, odnosi se pre svega na teritoriju opštine i podrazumeva davanje smernica i podsticaja za budući razvoj opštine. Takođe, urađena je analiza zainteresovanih strana, odnosno učesnika u procesu izrade plana u oblastima : privrede – poljoprivrede, društvene delatnosti, zaštite životne sredine. Na prvom sastanku razmatran je i predstavljen predlog plana komunikacije.

Donošenje ovog strateškog dokumenta ( LAP –a) se planira u decembru mesecu 2014 -e godine. LAP predstavlja poseban dokument na osnovu kojeg će opština Čoka uz neophodnost definisanja deset prioritetnih projekata, moći da aplicira i kod predpristupnih fondova.

 

 


Komentari(1)

 

sanad
Ako ce vam dokument izgledati kao prethodna strategija onda bolje nemojte ni pocinjati da mlatite praznu slamu!

I prekinite da mi uklanjate komentar!
Četvrtak, 24.04.2014 (15:52)