Humano hvatanje pasa lutalica sa javnih površina na teritoriji opštine Čoka

 

 

Republika Srbija – A.P. Vojvodina
O P Š T I N A Č O K A
OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA
ODSEKA ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,RAZVOJ
URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI
Broj: 323-1//2013-03
Dana: 23.07 .2013. godine:

Č O K A

 

 

OBAVEŠTENJE

 

 


OBAVEŠTAVAMO VAS, DA ĆE SE U PERIODU OD 25.07.2013 do 26.07 .2013. GODINE U ORGANIZACIJI LOKALNE SAMOUPRAVE ČOKA PREKO JAVNE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I MALU PRIVREDU OPŠTINE KIKINDA VRŠITI HUMANO HVATANJE PASA LUTALICA SA JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI MESNIH ZAJEDNICA JAZOVO, OSTOJIĆEVO, PADEJ, ČOKA, SANAD, CRNA BARA, VRBICA,B. MONOŠTOR.

 

 

 

 

Šef odseka za privredu, poljoprivredu,
urbanizam i stambeno komunalne delatnosti
__________________________
Ševenjhazi Eva

 


Komentari(0)