Češki sistem kanalizacije pod pritiskom predstavljen u Čoki

 

U organizaciji Odseka za privredu , poljoprivredu ,razvoj ,urbanizam i stambeno komunalne delatnosti opštine Čoka, 14. februara je predstavljeno tehničko rešenje kanalizacionog sistema pod pritiskom. Predstavnicima Mesnih zajednica, nadležnih javnih preduzeća i opštinskih službi. Ovo savremeno rešenje koje je dokazano u zemljama zapadne Evrope, predstavili su stručnjaci beogradske ćerke firme češkog preduzeća PRESSKAN SYSTEM a.s.

Kanalizacija pod pritiskom PRESSKAN je zasnovana na principu pritiska u cevovodnom sistemu, koji je izazvan pumpom postavljenom u sabirnim šahtovima kod korisnika fekalne kanalizacije. Sistemi kanalizacije pod pritiskom PRESSKAN su u poređenju sa gravitacionom kanalizacijom i vakuumskom kanalizacijom: investiciono najjeftiniji, sa najkraćim rokovima izgradnje,jednostavni za izvođenje, eksploataciono efikasniji i pouzdani. Zadovoljava stroge ekološke kriterijumei sve kriterijume za dobijanje finansijske podrške Evropske Unije. Pored toga značajno smanjuje investicione troškove i učestvuje u ispunjenju zahteva strategije zaštite životne sredine Evropske Unije. Potrošnja električne energije za sistem PRESSKAN je cca. 66 kWh/ god. za tročlanu porodicu.

Sistem PRESSKAN je eksploataciono najefikasniji u ređe naseljenim sredinama u kojima je prisutan i problem podzemnih voda. U pojedinim naseljima opštine Čoka polako se stvaraju realni uslovi za izgradnju kanalizacione mreže, najpre u Ostojićevu i Padeju, a čini se da bi ovaj sistem mogao da ponudi najbolje rešenje sa stanovišta investicije i efikasnosti.

 

Predsednik opštine Balaž Ferenc

 

 

Preuzimanje dokumentacije

 

 

 


Komentari(1)

 

Jadranka Ledjanac
olila bih Vas da mi kažete šta je potrebno od dokumentacije da se podnese za dobijanje dvojnog državljanstva.Poreklo moje majke je iz Crne Bare a i njenih roditelja.Mnogo Vam hvala unapred.Srdačan pozdrav.
Sreda, 12.06.2013 (21:01)