Češki sistem kanalizacije pod pritiskom predstavljen u Čoki

 

U organizaciji Odseka za privredu , poljoprivredu ,razvoj ,urbanizam i stambeno komunalne delatnosti opštine Čoka, 14. februara je predstavljeno tehničko rešenje kanalizacionog sistema pod pritiskom. Predstavnicima Mesnih zajednica, nadležnih javnih preduzeća i opštinskih službi. Ovo savremeno rešenje koje je dokazano u zemljama zapadne Evrope, predstavili su stručnjaci beogradske ćerke firme češkog preduzeća PRESSKAN SYSTEM a.s.

Kanalizacija pod pritiskom PRESSKAN je zasnovana na principu pritiska u cevovodnom sistemu, koji je izazvan pumpom postavljenom u sabirnim šahtovima kod korisnika fekalne kanalizacije. Sistemi kanalizacije pod pritiskom PRESSKAN su u poređenju sa gravitacionom kanalizacijom i vakuumskom kanalizacijom: investiciono najjeftiniji, sa najkraćim rokovima izgradnje,jednostavni za izvođenje, eksploataciono efikasniji i pouzdani. Zadovoljava stroge ekološke kriterijumei sve kriterijume za dobijanje finansijske podrške Evropske Unije. Pored toga značajno smanjuje investicione troškove i učestvuje u ispunjenju zahteva strategije zaštite životne sredine Evropske Unije. Potrošnja električne energije za sistem PRESSKAN je cca. 66 kWh/ god. za tročlanu porodicu.

Sistem PRESSKAN je eksploataciono najefikasniji u ređe naseljenim sredinama u kojima je prisutan i problem podzemnih voda. U pojedinim naseljima opštine Čoka polako se stvaraju realni uslovi za izgradnju kanalizacione mreže, najpre u Ostojićevu i Padeju, a čini se da bi ovaj sistem mogao da ponudi najbolje rešenje sa stanovišta investicije i efikasnosti.

 


Komentari(1)

 

Boobneenimb
треба проверити:)
Nedelja, 10.11.2013 (07:07)