Humano hvatanje pasa lutalica sa javnih površina na teritoriji opštine Čoka

 

 

Republika Srbija – A.P. Vojvodina
O P Š T I N A Č O K A
OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA
ODSEKA ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,RAZVOJ
URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI
Dana: 04.12 .2013. godine:

Č O K A

 

 

OBAVEŠTENJE

 

 


OBAVEŠTAVAMO VAS, DA ĆE SE U 10.12.2013. GODINE U ORGANIZACIJI LOKALNE SAMOUPRAVE ČOKA PREKO JAVNE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I MALU PRIVREDU OPŠTINE KIKINDA VRŠITI HUMANO HVATANJE PASA LUTALICA SA JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI MESNIU ZAJEDNICU ČOKA.

 

 

 

 

Šef odseka za privredu, poljoprivredu,
urbanizam i stambeno komunalne delatnosti
__________________________
Ševenjhazi Eva

 


Komentari(1)

 

Slavica Subotic St.Pazova.VETERINARSKI INSTRUMENTI
Nudimo sajle za hvatsnje pasa po evropekom standardu i jos toga.022/313-864
Utorak, 17.12.2013 (13:59)