Za NVO i verske zajednice 3,8 miliona dinara


ČOKA – Ugovore o finansiranju projekata NVO i verskih zajednica sa područja opštine Čoka potpisao je predsednik opštine Čoka Balaž Ferenc sa predstavnicima 39 NVO i autorima desetak projekata verskih zajednica. - Nadam se da će novi način raspodele sredstava, kroz javni konkurs, za razliku od dosadašnjeg, dati mogućnost većem broju NVO da dođu do novca neophodnog za realizaciju njihovih projekata i da će se i u buduće postupak dodele ovih dotacijskih sredstava raditi na ovaj način, kroz javni konkurs, -i zjavio je Balaž Ferenc. On kaže da se malo kasnilo sa raspodelom , zbog sprovođenja procedure .Naime, trebalo je doneti pravilnik o raspodeli sredstava, formirati komisije za sprovođenje konkursa i sačekati odluku Opštinskog veća, da bi se potpisali ugovori . Od 48 NVO organizacija i udruženja građana, 39 je uspešno konkurisalo i dodeliće im sredstva. Vrednost projekata sa kojima se konkurisalo iznosi oko 11 miliona dinara, a od opštine je traženo 5,1 milion dinara. Nažalost , naša sredstva su ograničena na prošlogodišnji nivo i iznose svega 1,7 miliona dinara, što je i raspodeljeno. Kada su u pitanju verske organizacije, postupak dodele sredstava je sproveden na isti način.Sve verske organizacije sa područja o pštine su podnele projekte, čija je ukupna vrednost 4,7 miliona dinara.Budžetom je bilo predviđeno 2,1 milion i to je dodeljeno verskim zajednicama, - saopštio je predsednik čokanske opštine, poželevši predstavnicima NVO i verskih zajednica puno uspeha i sreće u realizaciji ovih projekata.

N. Kolundžija

Foto grafija :Predstavnici NVO na svečanom potpisivanju ugovora

 


Komentari(0)