OBJEDINJENA PROCEDURA - ZAKLJUČCI

 

 

Datum Ime fajla Za skidanje
17.januar 2020 Canadi Nelly doo - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog objekta - zgrada za trgovinu u Čoki
25.decembar 2019 Opština Čoka p OŠ "Jovan Popović" Čoka - Ne daje se saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara za rekonstrukciju i sanaciju OŠ "Jovan Popović" Čoka
18.oktobar 2019 Ugarak Predrag - Odbacivanje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "Dogradnja prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta i izgradnja magacina za boce sa TNG-om" u Padeju
16.oktobar 2019 Opština Čoka - Odbacivanje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju crpne stanice P+0 sa izgradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i bušenje bunara B-2 u Padeju
18.septembar 2019 Čorba Jožef - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za prizemni stambeni objekat u Čoki
29.avgust 2019 Opština Čoka - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju pomoćnog objekta P+0 u Padeju
01.jul 2019 Ugarak Predrag - Odbacivanje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "Dogradnja prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta i izgradnja magacina za boce sa TNG-om" u Padeju
26.jun 2019 Panawiss Plus doo - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole elektrane na biogas 530kW u Padeju
20.februar 2019 EPS Distribucija doo Beograd, ogranak Subotica - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova - izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže u Padeju
20.decembar 2018 EPS Distribucija doo Beograd, ogranak Subotica - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova - izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže u Padeju
11.decembar 2018 Čonka Irena - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta u Ostojićevu
29.novembar 2018 Rimokatolička župa Presvetog Trojstva u Čoki - Odbacivanje zahteva za izvođenje radova na rekonstrukciji ograde oko objekta Rimokatoličke crkve Presvetog Trojstva u Čoki
26.novembar 2018 Lukić Dragan i Suzana - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta u Čoki
16.novembar 2018 Lukić Dragan i Suzana - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta u Čoki
07.novembar 2018 Lukić Dragan i Suzana - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta u Čoki
30.oktobar 2018 Savin Nada - Odbacivanje zahteva za građenje pomoćnog objekta u Sanadu
17.oktobar 2018 Nikolin Helena - Odbacivanje zahteva za građenje pomoćnog objekta u Crnoj Bari
01.avgust 2018 "Telekom Srbija" AD Beograd - Odbacivanje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za postavljanje cevi za elektronske komunikacije Vrbica, u regulaciji puta za Valkanj
19.jul 2018 Božin Nikola - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju-rekonstrukciju stambenog objekta u Padeju
29.jun 2018 Arsenov Eržebet - Odbacivanje zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju pomoćnog objekta u Crnoj Bari
18.maj 2018 Ruža Livija - Odbacivanje zahteva za izvođenje radova - ugradnja unutrašnje gasne instalacije u Čoki
30.april 2018 Purić Borislav - Odbacivanje zahteva za rekonstrukciju stambenog objekta u Ostojićevu
16.mart 2018 Milošev Zlatibor - Odbacivanje zahteva za izmenu građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta u Ostojićevu
07.mart 2018 Mađarski kulturni krug "Takatš Rafael" Padej - Odbacivanje zahteva za izvođenje radova - izgradnja pomoćnog objekta u Padeju
21.februar 2018 OŠ "Jovan Popović" Čoka - Odbacivanje zahteva za izvođenje radova - sanacija zgrade OŠ u Sanadu
15.januar 2018 Lendvai Ištvan - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za odobravanje građenje pomoćnog objekta (garaže) u Čoki
01.decembar 2017 Anđelković Slobodan - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za dogradnju postojećeg objekta u Branešci
25.oktobar 2017 Milošev Zlatibor - Odbacivanje zahteva za izgradnju novog stambenog objekta u Ostojićevu
10.oktobar 2017 Ripco Kristian - Odbacivanje zahteva za izvođenje radova na izgradnji garaže za poljoprivredne mašine i odlaganje poljoprivrednih proizvoda u Padeju
19.septembar 2017 EPS Distribucija doo Beograd, ogranak Subotica - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju nedostajućih EEO - tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže
06.jul 2017 Opština Čoka - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za izgrađenog kolovoza u ulici Vojvde Stepe u Sanadu
16.jun 2017 Milošev Zlatibor - Odbacivanje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova - Izgradnja porodične stambene zgrade u Ostojićevu
06.jun 2017 AWISS doo Beograd-Zemun - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole - Izgradnja novog objekta (silosi za skladištenje žitartica) u Padeju
26.april 2017 Jakša Kornel - Odbacivanje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju ostave i bicikle-garaže u Padeju
19.april 2017 "Telekom Srbija" AD Beograd - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju cevi za elektronsku komunikaciju na parcelama u KO Crna Bara i KO Vrbica
04.april 2017 Samec Paja - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za odobravanje izvođenje radova - građenje pomoćnih objekata u Ostojićevu
23.mart 2017 Bogdanović Aleksandar - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za odobravanje izvođenje radova - građenje pomoćnih objekata u Crnoj Bari
22.mart 2017 Bogdanović Aleksandar - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za odobravanje izvođenje radova - građenje pomoćnih objekata u Crnoj Bari
08.decembar 2016 Hinić Vladimir - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole - porodična stambena zgrada P+1 u Čoki
28.novembar 2016 AD Senta-Promet TP - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za odobravanje izvođenje radova - adaptacija maloprodajnog objekta u Sanadu
09.novembar 2016 Bulatović Jovana - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju nadstrešnice za poljoprivredne mašine u Sanadu
31.oktobar 2016 AWISS doo Beograd-Zemun - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole poljoprivrednog objekta - silosi za zrnastu hranu sa sušarom u Padeju
17.oktobar 2016 Yugomedic, Sremska Kamenica - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za poslovnog objekta - magacina u Padeju
29.septembar 2016 AWISS doo Beograd-Zemun - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole poljoprivrednog objekta - silosi za zrnastu hranu sa sušarom u Padeju
31.avgust 2016 EPS distribucija doo Beograd, ogr. Subotica - Odbacivanje zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova- izgradnja tipske transf. stanice u Čoki
08.avgust 2016 Dom Zdravlja Čoka - Odbacivanje zahteva za rekonstrukciju zubne ambulante u Čoki
01.avgust 2016 Hečko Eržebet - Odbacivanje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za stambeni objekat
27.jul 2016 SANAD AD Sanad - Odbacivanje zahteva za izgradnju objekta na ekonomiji Sanad
27.jul 2016 JVP Vode Vojvodine - Odbacivanje zahteva za izgradnju novog objekta - mosta na Zlatici
19.jul 2016 EPS distribucija doo Beograd, ogr. Subotica - Odbacivanje zahteva za odobravanje radova za izgradnju tipske trafo stanice i deo elektro distributivne mreže u Čoki
07.mart 2016 Opština Čoka - Odbacivanje zahteva za spoljnu kanalizacionu mrežu u naselju Sanad
02.februar 2016 Opština Čoka - Izgradnja javne kanalizacione mreže - spoljne kanalizacione mreže u naselju Sanad
31.decembar 2015 Opština Čoka - Sanacija-dogradnja javne rasvete u Starom parku u Čoki
31.decembar 2015 Mihaljev Milan - Ishodovanje upotrebne dozvole
26.oktobar 2015 Opština Čoka - Sanacija javne rasvete
01.oktobar 2015 Opština Čoka - Ojačanje-sanacija kolovoza u Vrbici
02.septembar 2015 Regionalna Deponija Subotica - JKP Čoka - Reciklažno dvorište
28.avgust 2015 Stara Livnica O.S.Č.L. doo Čoka
27.maj 2015 O.Š. "Dr.Tihomir Ostojić" Ostojićevo - Izvođenje radova na sanaciji objekta
27.maj 2015 Izdavanje informacije o lokaciji za potrebe rekonstrukcije (dogradnje)kružne raskrsnice puta IIA reda broj 105, puta IB reda broj 13 i ul. Potiske u Čoki
27.maj 2015 Izdavanje informacije o lokaciji rekonstrukcije (dogradnje) kružne raskrsnice državnog puta IIA reda broj 105 i ul. Senćanske u Čoki
03.jun 2015 Lazić Nedeljko - Izdavanje građevinske dozvole za izgradnju porodične stambene zgrade