CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

 

 

Ime fajla Za skidanje
INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, DECEMBAR 2021. GODINE
INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, JUL 2019. GODINE
INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, MART 2018. GODINE
TABELARNI PRIKAZ BROJA KORISNIKA, OSTVARENIH PRAVA I PRUŽENIH USLUGA U 2017.GODINI
IZVEŠTAJA O RADU Centra za Socijalni Rad Čoka za 2017. godinu
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ČOKA ZA 2018.GODINU
INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, APRIL 2017
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU - 3.FINANSIJSKI PLAN CSR COKA ZA 2017. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU - 2.FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU - 1.PROGRAM RADA CSR SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU - 3.NARATIVNI IZVEŠTAJ O RADU CSR ČOKA ZA 2016. GODINU
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU - 2.TABELARNI PRIKAZ BROJA KORISNIKA OSTVARENIH PRAVA I PRUŽENIH USLUGA U 2016. GODINI
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU - 1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJ CSR ČOKA ZA 2016. GODINU
INFORMATOR O RADU CSR ČOKA, MART 2016
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU - 2.FINANSIJSKI PLAN CSR ČOKA ZA 2016. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU - 1.PROGRAM RADA CSR ČOKA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2016. GODINU
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 4.ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015. GODINU
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 3.FINANSIJSKI IZVEŠTAJ CSR ČOKA ZA 2015. GODINU
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 2.TABELARNI PRIKAZ BROJA KORISNIKA, OSTVARENIH PRAVA I PRUŽENIH USLUGA U 2015. GODINI
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU - 1.GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU CSR ČOKA ZA 2015. GODINU
INFORMATOR O RADU, MAJ 2015
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU
Godišnji izveštaj CSR Čoka za 2014. godinu
CSR FORMA IZVESTAJA 2013
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2013GODINU
AŽURIRANI INFORMATOR O RADU , JUN 2014
Narativni izveštaj CSR 2013
FORMAT CSR za 2012
Godišnji izveštaj 2012narativni
INFORMATORoradu2012
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2013GODINU
OSNOVNI PROGRAM RADA dnevnog boravka
GODIŠNJI PROGRAM RADA dnevnog boravka za 2012 godinu
PROGRAM RADA sa finansijskim planom za 2012 godinu
Godišnji izveštaj o radu Centra za socijalni rad 2011
Informator o radu Centra za Socijalni Rad za Opštinu Čoka za 2011. godinu
Informator o radu Centra za Socijalni Rad za Opštinu Čoka za 2010. godinu
IZVEŠTAJA O RADU Centra za Socijalni Rad Čoka za 2010. godinu