ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

 

OGLASNA TABLA

 

Ime fajla Za skidanje
13.08.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Izradnja ekonomskog objekta za tov junad" - Petrović Veselin i Evica
13.08.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Proizvodnja organskog čvrstog NPK đubriva od goveđeg stajnjak u vidu peleta" - Peić Branislav
12.08.2019 - Rešenje da za projekat "Izradnja ekonomskog objekta za tov junad" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - Petrović Veselin i Evica
12.08.2019 - Rešenje da za projekat "Proizvodnja organskog čvrstog NPK đubriva od goveđeg stajnjak u vidu peleta" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - Peić Branislav
02.08.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Petrović Veselin i Evica
31.07.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Peić Branislav
03.06.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu
04.04.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi uticaja na životnu sredinu i određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
12.03.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje procene uticaja na životnu sredinu

 

 

REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Ime fajla Download
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo
Dozvola za operatera "Stara Livnica" O.S.Č.L. doo
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja za Mikoviči DOO iz Čoke
Dopuna dozvole za operatera "Zeka-plast"
Registar dozvole za operatera JKP Čoka
Dozvola za operatera "Zeka-plast"
Dozvola za operatera "Mikoviči" doo
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo

 

 

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Ime fajla Za skidanje
Rešenje da za projekat "Izgradnja mosta sa pristupnim saobraćajnicom u KO Padej" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Rešenje o saglasnosti za VDP "Gornji Banat" iz Kikinde