Nabavka usluge stručnog nadzora na radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Čoka Vb etapa

 

 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 01-2020