FELHÍVÁS A LAKOSSÁGI ÉS ALAPÍTVÁNYI TULAJDONÚ LAKÁSOKAT HATÁROZATLAN IDŐRE BÉRLŐK BEJELENTÉSE ÉS NYÍLVÁNTARTÁSBAVÉTELE VÉTELÉRŐL

A lakossági és alapítványi tulajdonú lakásokat határozatlan időre bérlők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló törvény 8. szakasza (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 96/15. sz.) alapján a Csókai Községi Közigazgatási Hivatal

 

FELHÍVÁST

tesz közzé

A LAKOSSÁGI ÉS ALAPÍTVÁNYI TULAJDONÚ LAKÁSOKAT HATÁROZATLAN IDŐRE

BÉRLŐK BEJELENTÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNT

 

   

Hivatalunk felhívja
:

•  a magánszemély tulajdonában levő;

•  a magánalapítványhoz tartozó;

•  a közalapítványhoz tartozó;

•  az elkobzott vagyon visszaszármaztatásának eljárásában érintett

lakást határozatlan időre bérlőket, valamint a határozatlan idejű bérleti joggal érintett lakások tulajdonosait, hogy a fölhívásunk mellékletében található nyilvántartásba vételi bejelentőlapot két példányban nyújtsák be közvetlenül vagy ajánlott postai küldeményben a következő címre: 23320 Csóka, Potiska 20.

Kapcsolattartó személy: Sövényházi Éva, tel.: 71-620

 

A bejelentéshez csatolni kell:

 

•  a törvény 2. szakaszában foglalt személyek esetén a lakásbérleti szerződést és/vagy a lakást határozatlan időre bérbe adó aktus másolatát, vagy a bérleti szerződést helyettesítő jogerős bírósági végzést;

•  a bérlő személyazonosító okmányát és a családi háztartáshoz tartozás bizonyítékát (a bérlő és családi háztartásának tagja születési anyakönyvi kivonatába való betekintés);

•  a bérlő és a családi háztartás tagja lakóhelyének bizonyítékát (a személyi igazolvány bemutatása és/vagy hatósági lakóhely-bizonyítvány fénymásolata);

•  a helyi önkormányzati egység közbevételi hivatalának bizonyítványát arról, hogy a törvény 2. szakaszában foglalt személy a hivatalos nyilvántartásban helyi közbevételek alapján ingatlantulajdonosként nem szerepel;

•  a törvény 2. szakaszában foglalt személy és családi háztartásának tagja által büntetőjogi és anyagi felelősség terhe alatt tett nyilatkozatot arról, hogy a lakhatásuk más módon nincs megoldva, illetve hogy nincs a tulajdonukban állandó lakhatásra a lakhatást szabályozó törvény értelmében megfelelő lakás;

•  a lakás tulajdonjogának bizonyítékát és – ha kötöttek ilyet – a lakásbérleti szerződést ( ezeket a határozatlan idejű bérleti jog gal érintett lakás tulajdonosa nyújtja be);

•  megindított vagy jogerősen befejeződött kárpótlási eljárás bizonyítékát (ezt a lakás tulajdonosa nyújtja be).

 

 

A bejelentéshez az okmányokat hitelesített fénymásolatban kell benyújtani. A hitelesítésük illetékmentes.

 

Dokumentum:

  1. Bejelentőlap