CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK ÜLÉSE

Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-е s számú Hivatalos Lapja – letisztázott szöveg ) 82. szakasza és Csóka község Képviselő - testületе Ügyrendjének ( Csóka község 13/08-a s és 9/09-es számú Hivatalos Lapja ) 59., 60., 61 . és 62. szakasza i alapján

 

 

Ö S S Z E H Í V O M

CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK XX X I. ÜLÉSÉT

    2016.02.29-é n ( HÉTFŐ ) Csóka község kistermében 9,00 órai kezdettel, az alábbi

 

Napirenddel :

 1. Csóka község Képviselő-testülete tanácsnoka megbizatásának hitelesitése,
 2. A KKT XX X . rendes üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat elfogadása,
 3. A Községi Választási Bizottság tagjainak felmentéséről szóló Végzés javaslat,
 4. A Községi Választási Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló Végzés javaslat,
 5. Csóka község Községi tanácsának felhatalmazásáról szóló határozati javaslat Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági terület védelmének , rendezésének és használatának éves programja meghozatalára
 6. Csóka község Községi tanácsának felhatalmazásáról szóló határozati javaslat a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika véghezvitelének támogatási éves programja meghozatalára ,
 7. Csóka község területén a helyi járulék bevezetésére vonatkozó népszavazás lefolytatásának módjáról szóló Határozat javaslat,
 8. Kezdeményezés a helyi járulék bevezetésére Csóka Helyi Közösség területére,
 9. Csóka Helyi Közösség területén 2016.05.01-től 2026.04.30-ig terjedő időszakra a helyi járulék bevezetéséről szóló Határozat javaslatra vonatkozó népszavazás kiirásáról szóló Határozat javaslat,
 10. Csóka Helyi Közösség területén a helyi járulék bevezetéséről szóló Határozat javaslata,
 11. Csóka Helyi Közösség területén a helyi járulék bevezetésére vonatkozó népszavazás lefolytatását végző Bizottság kinevezéséről szóló Végzés javaslat,
 12. Kezdeményezés a helyi járulék bevezetésére Tiszaszentmiklós Helyi Közösség területére,
 13. Tiszaszentmiklós Helyi Közösség területén 2016.05.01-től 2026.04.30-ig terjedő időszakra a helyi járulék bevezetéséről szóló Határozat javaslatra vonatkozó népszavazás kiirásáról szóló Határozat javaslat,
 14. Tiszaszentmiklós Helyi Közösség területén a helyi járulék bevezetéséről szóló Határozat javaslata,
 15. Tiszaszentmiklós Helyi Közösség területén a helyi járulék bevezetésére vonatkozó népszavazás lefolytatását végző Bizottság kinevezéséről szóló Végzés javaslat,
 16. T a n á c s n o k i k é r d é s e k.

 

 

M E G J E G Y Z É S:

Kérjük a tanácsnokokat, hogy az Ügyrend 1 14 . szakaszának értelmében akadályozottságuk esetén, ha nem tudnak részt venni az ülésen, a fent megjel ö lt időpontban, az ülés kezdete előtt legkésőbb 24 órával tájékoztassák a KKT elnökét távolmaradásuk okáról.

 

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT

C S Ó K A K Ö Z S É G

CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE

Szám: 016 - 1 /2015 - V – X XXI

Kelt: 2016.02.2 3.

C S Ó K A

Csóka KKT elnöke

Mirjana Marjanov