ÚTMUTATÓK - DOKUMENTUMOK

 

 

 

Személynév, vezetéknév vagy név és vezetéknév megváltoztatása

 1. Kérvény a személynév, vezetéknév vagy név és vezetéknév megváltoztatásáról (a dokumentum letölthető itt PDF formában)
 2. Anyakönyvi kivonat
 3. Házasságkötésről szóló kivonat (amennyiben az érintett személy házastársi kapcsolatban él)
 4. Bizonylat arról, hogy az érintett személy ellen nem folyik semilyen bűnvádi eljárás
 5. Személyigazolvány fénymásolata (mint bizonylat a lakóhelyről)
 6. Igazolás (befizetőlap) a kifizetett illetékről a 840-742221843-57-es számú számlára, hivatkozási szám 97 81-232, összeg 380,00 din, az átvevő: Republički budžet, cél: Rep. adm. taksa
 7. Igazolás az állampolgárságról SzK és SzJK

 

Kérvény a módosításról a születési anyakönyvi kivonatban, halotti bizonylatban, házasságlevélben

 1. Kérvény a módosításról a születési anyakönyvi kivonatban (a dokumentum letölthető itt PDF formában)
 2. Anyakönyvi kivonat (a személytől aki a módosítást indítványozza)
 3. Házzasságkötésről szóló bizonylat (a házasságlevélben történő módosításhoz)
 4. Halotti bizonylat (az elhalálozottak nyilvántartásában történő módosításhoz)
 5. Anyakönyvi kivonat és házasságkötésről szóló szülői bizonylat (az anyakönyvben történő módosításhoz)
 6. Dokumentumok fénymásolata

 

Kérvény a születési anyakönyvi kivonatba történő utólagos beíráshoz

 1. Kérvény a születési anyakönyvi kivonatba történő utólagos beíráshoz (a dokumentum letölthető itt PDF formában)
 2. Igazolás, hogy az érintett személy nincs beírva a születési anyakönyvbe születése helyén és szülei tartózkodási helyén, születése idején
 3. A szülők házasságkötéséről szóló kivonat (amennyiben a szülők házasok)
 4. Az anya anyakönyvi kivonata (amennyiben a szülők nem házasok) és apasági dokumentum (jegyzőkönyv az apaság elismeréséről ill. bírósági végzés)
 5. A szülők állampolgárságáról szóló bizonylat
 6. Elbocsátó lapot a kórházból (amennyiben a gyermek egészségügyi intézményben született)
 7. Amennyiben a gyermek nem egészségügyi intézményben született - két szemtanú kijelentése a 172. "ZUP" szakasszal öszhangban, amelyben fel kell tüntetni az okokat ami miatt nem jelentették időben a gyermek születését
 8. Igazolás az oltás felvételéről (amennyiben a gyermek nem egészségügyi intézményben született), ha a bejegyzendő személy nem nagykorú
 9. Igazolás az iskolalátogatásról, bizonyítvány vagy hasonló dokumentum (amennyiben a bejegyzést igénylő személy idősebb 10 évesnél)
 10. Igazolás a szülők lakhelyéről
 11. Igazolás (befizetőlap) a kifizetett illetékről

 

Kérvény utólagos bejegyzéshez az elhalálozottak anyakönyvi kivonatába

 1. Kérvény utólagos bejegyzéshez az elhalálozottak anyakönyvi kivonatába (a dokumentum letölthető itt PDF formában)
 2. Igazolás, hogy a személy nincs bejegyezve az elhalálozottak anyakönyvi kivonatába az elhalálozás helyén, vagy azon a helyen ahol a temetés történt amennyiben a halál közlekedési eszközben következett be
 3. Az elhalálozott személy születési anyakönyvi kivonata
 4. A házasságkötésről szóló bizonylat (amennyiben az elhalálozott személy házasságban élt)
 5. Az elhalálozott állampolgárságáról szóló igazolás
 6. Igazolás az elhalálozásról (ami az illetékes orvos vagy egészségügyi intézmény által lett kiállítva)
 7. Jegyzőkönyv a helyszinelésről amennyiben az elhalálozás közlekedési balesetben következett be
 8. Igazolás (befizetőlap) a kifizetett illetékről

 

Házasságban élő szülők újszülött gyermekének bejegyzése a születési anyakönyvbe

A szülőknek mellékelniük kell:

 • - házasságkötésről szóló bizonylatot (6 hónapnál nem régebbi, amennyiben nem Csókán kötöttek házasságot)
 • - szülők személyigazolványa
 • - igazolás az államplgárságról (amennyiben nincsenek nyilvántartva az állampolgárok könyvében Csókán)

 

Házasságon kívül született gyermeknek

Az anyának mellékelnie kell:

 • - saját születési anyakönyvi kivonatát (6 hónapnál nem régebbit, amennyiben nem Csókán született)
 • - saját személyigazolványát
 • - igazolást az állampolgárságról (amennyiben nincs Csókán bejegyezve)

 

Amennyiben a vérszerinti apa elismeri az apaságot

Meg kell, hogy jelenjen saját anyakönyvezetőjénél a gyermek édesanyjával és mellékelnie kell:

 • - saját személyigazolványát
 • - saját állampolgárságáról szóló igazolást

A gyermek személynevének meghatározásáról szóló kijelentést a szülők teszik meg az anyakönyvvezetőnél jegyzőkönyvbe születés vagy lakhely szerint. Megjegyzés: Hogy az Önök gyermekének anyakönyveztetése a törvény által szabályozott 15 napon belül megtörténhessen, szükséges, hogy megjelenjenek az anyakönyvvezetőnél gyermekük születésének helyén a szükséges dokumentációval.