Padé

Padé olyan település, amely Bánát északi részén helyezkedik el, az Aranka és a Tisza folyó torkolatánál, sík területen és mint ilyen a Tiszamenti körzethez tartozik.

ServiceImg

Padét első alkalommal 1256-ban említik. A Padé elnevezés szlovén eredetű és PODVEJ-ból ered, amely part alatti települést jelent. A XVIII. század felétől jelentkezik a föld iránti éhség. Folyamatosan fejlődik a területek kiszárításával és a puszták szántófölddé való átalakításával kapcsolatos mozgalom. Mindehez sok kézre volt szükség. Ezért megkezdődött a magyarok betelepítése.

Padé első birtokosa Ormosdi István. 1784-ben Szeged környékéről betelepített nagyobb számú magyar családot, úgynevezett Kereszteseket – dohánytermesztő jobbágyokat, akik jártasak voltak a dohány feldolgozásában, amely abban az időben hódította meg Európát. A szervezett betelepítés új hulláma 1814-ben és 1939-ben történt Diván Konsztantin és György nemesek idején. Padén a magyarok betelepítése után gyorsan, a már meglévő régi Padé mellett kiépült egy település, melyben csak magyarok éltek. A Királyság Belügyi Minisztériumának 1923. november 18-i rendeletével a Szerb Padé és Új Padé községeket összecsatolják egy községgé, 1924.01.01-jével Padé név alatt. A két községi Igazgatásnak a község összecsatolására vonatkozó előkészítésekkel kapcsolatos üléseit 1923. december 16-án tartották. A két bizottság együttes ülését 1923. december 21-én tartották és megalakult az egységes község.

Mivel Padé a Tisza folyóhoz igen közel helyezkedik el, a helybeliek nagy örömmel látogatják a fürdőhelyeket.

Padén két hitközség van, melyek saját templomukhoz tartoznak. A legtömegesebb a katolikus hitközség, majd a pravoszláv templom.

A padéi tiszai komp összekapcsolja Padé és Ada településeket a kikindai útiránytól a bácskai oldal felé. A komp több mint 150 éve működik, ezen a helyen 1903-tól. Jelentősége e mikrorégiónak igen nagy. Biztosítja az áruforgalmat, a járművek és emberek szállítását Bánátból Bácskára.

 

DEMOGRÁFIA

Padén 2304 nagykorú lakos él, az átlag életkor pedig 41,9 év (40,0 a férfiaknál és 43,7 a nőknél). 1128 háztartás van, és egy háztartás átlagosan 2,55 tagot számlál.

Az utolsó népszámlálási adatok szerint a lakosok száma 2907 személy 1137 háztartásban. 1960 elején volt Padénak a legtöbb lakosa, kb. 5000 fő. Az utolsó összeírás szerint volt 2030 magyar, 715 szerb, 92 roma és 30 egyéb.

A település lakossága többségében magyar nemzetiségű (2002-es adatok szerint). Az utolsó három népszámlálás alkalmával a lakosság számának jelentős csökkenése vehető észre.

 

FOTÓK

ServiceImg      ServiceImg