KÖZSÉGI TANÁCS
 
 • Radovan Budovalčev (Tiszaszentmiklós) - mezőgazdaság,
 • Zlatomir Rajić (Csóka) - gazdaság,
 • Komáromi László (Padé) - környezetvédelem és kommunális teendők,
 • Törtei János (Tiszaszentmiklós) - helyi közösségekkel történő együttműködés,
 • Dušan Jovanov (Szanád) - oktatás, ifjúság és sportügy,
 • Dr. Ivana Naumov (Csóka) - szociális védelem és egészségügy,
 • Pintér Csaba (Padé) - művelődés és tájékoztatás

Hatáskör

A Községi Tanács az a szerv, amely összehangolja a községi elnök és a Községi Képviselő- testület funkciójának megvalósítását. Egyben végzi a községi közigazgatás munkája feletti ellenőrző – felügyelő funkciót.

A Községi Tanácsot 5+2 tag alkotja, akiket a Községi elnök javaslatára a községi Képviselő – testület választ meg, a tanácsnokok össz- számának szavazattöbbségével. A Községi Tanács megbízatása 4 évre szól. .

 
 • Megerősíti a községi költségvetésről szóló határozat javaslatot.
 • Felügyeletet végez a községi közigazgatás munkája felett- megsemmisíti vagy felfüggeszti a községi közigazgatás aktusait, melyek nincsenek összhangban a törvénnyel, Statútummal és más általános aktusokkal vagy határozatokkal, melyeket a községi Képviselő- testület hoz meg.
 • A közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, a vállalatok és intézmények vagy más, a község eredeti hatáskörébe tartozó szervezetek jogairól és kötelességeiről.
 • A községi elnök javaslatára meghozza a munkájáról szóló Ügyrendet.
 • A községi elnöknek segít a hatáskörébe tartozó más teendők végzésében.