KÖZSÉGI TANÁCS
 
  • Svetlana Radin(Csóka) - gazdaság és mezőgazdaság,
  • Zlatomir Rajić (Csóka) - nemzeti kisebbségek,
  • Radovan Budovalčev (Tiszaszentmiklós) - helyi közösségekkel történő együttműködés,
  • Jaksa Róbert (Padé) - gazdasági fejlődés és projektek,
  • Törtei János (Tiszaszentmiklós) - nemzetközi együttműködés és művelődés,

Hatáskör

A Községi Tanács az a szerv, amely összehangolja a községi elnök és a Községi Képviselő- testület funkciójának megvalósítását. Egyben végzi a községi közigazgatás munkája feletti ellenőrző – felügyelő funkciót.

A Községi Tanácsot 5 tag alkotja, akiket a Községi elnök javaslatára a községi Képviselő – testület választ meg, a tanácsnokok össz- számának szavazattöbbségével. A Községi Tanács megbízatása 4 évre szól. .

 
  • Megerősíti a községi költségvetésről szóló határozat javaslatot.
  • Felügyeletet végez a községi közigazgatás munkája felett- megsemmisíti vagy felfüggeszti a községi közigazgatás aktusait, melyek nincsenek összhangban a törvénnyel, Statútummal és más általános aktusokkal vagy határozatokkal, melyeket a községi Képviselő- testület hoz meg.
  • A közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, a vállalatok és intézmények vagy más, a község eredeti hatáskörébe tartozó szervezetek jogairól és kötelességeiről.
  • A községi elnök javaslatára meghozza a munkájáról szóló Ügyrendet.
  • A községi elnöknek segít a hatáskörébe tartozó más teendők végzésében.