KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

Jovanov Zoran , a községi közigazgatás osztályvezetője.

A községi közigazgatás osztályvezetőjének hatásköre

A községi közigazgatás egységes szolgálat, amely:

 
 • Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi SO i Predsednik opštine
 • Izvršava odluke i druge akte SO i Predsednika opštine
 • Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine
 • Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata SO
 • Izvršava zakone i druge propise čiji je izvršavanje povereno opštini
 • Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi SO i Predsednik opštine Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštinske uprave.

 

A községi közigazgatást, a községi közigazgatás osztályvezetője irányítja.

 


Csóka község községi közigazgatásának szervezési egységei

 
 • FELÜGYELŐI TEENDŐK ÜGYOSZTÁLYA (osztályvezető: okleveles mezőgazdász Kószó Róbert)
 • ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYOSZTÁLYA (osztályvezető: okleveles informatikus Guba Károly)
   
  • 1. A SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTBAN A TEENDŐK VÉGZÉSÉNEK SZOLGÁLATA
  • 2. ANYAKÖNYVVEZETŐI SZOLGÁLAT
  • 3. ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS TEENDŐK SZOLGÁLATA
  • 4. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK SZOLGÁLATA
 • GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁSÜGYI – KOMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK ÜGYOSZTÁLYA (osztályvezető: okleveles tehnológus Sövényházi Éva )
 • PÉNZÜGYOSZTÁLY (osztályvezető: okleveles közgazdász Jó Irén)

A községi közigazgatás hatásköre

A községi közigazgatás egységes szolgálat, amely:

 
 • Előkészíti az előírások és egyéb aktusok tervezetét, melyeket a KKT és a községi elnök hoz meg.
 • Végrehajtja a KKT és a községi elnök határozatait és más aktusait.
 • A közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, a vállalatok és intézmények vagy más, a község eredeti hatáskörébe tartozó szervezetek jogairól és kötelességeiről.
 • Végzi a közigazgatási felügyelet teendőit a KKT előírásai és más általános aktusok végrehajtása felett.
 • Végrehajtja a törvényeket és előírásokat, melyek végrehajtását a községre bízták.
 • Szak – és egyéb teendőket végez, melyeket a KKT és a községi elnök meghatároz.
 • A község eredeti hatáskörébe tartozó és a megbízott teendőkkel kapcsolatban jelentést ad munkájáról a községi elnöknek, a Községi Tanácsnak és a KKT- nek, legkevesebb évente egyszer.

 

A községi közigazgatási szervet a községi közigazgatás osztályvezetője irányítja.