KÖZLEMÉNY

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЧОКА

Оделење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за
грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре
и стамбено - комуналне делатности

Датум: 27.09.2016. године

Чока

 

KÖZLEMÉNY

 

ÉRTESÍTJÜK A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKET, HOGY CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MEGSZERVEZI A TERMŐFÖLDEK MINTAVÉTELÉT ÉS KIVIZSGÁLÁSÁT A ZENTAI MEZŐGAZDASÁGI ÁLLOMÁS SZAKMUNKÁSAI SEGÍTSÉGÉVEL. A SZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSÁT A CSÓKAI ÖNKORMÁNYZAT FEDEZI.

KÉRJÜK A TERMELŐKET IGÉNYLÉSÜKET NYÚJTSÁK BE SZEMÉLYESEN VAGY POSTÁZZÁK A KÖVETKEZŐ CÍMRE:

CSÓKA KÖZSÉG TISZAMENTE UTCA 20 SZÁM , ODELENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, RAZVOJ, URBANIZAM, ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE ZA SPROVOĐENJE OBJEDINJENE PROCEDURE I STAMBENO - KOMUNALNE DELATNOSTI , IRODA SZÁM: 30.

ELÉRHETŐSÉG: 0230-71-620

A KÉRVÉNYBEN FEL KELL TÜNTETNI A TERMELŐ NEVÉT, A KATASZTERI KÖZSÉGЕТ , A PARCELLA SZÁMÁT ÉS AZ ELÉRHETŐSÉGET.

KÉRVÉNYEK ÁTVEHETŐK A KÖZIGAZGATÁSI IRODÁBAN SZOBA SZÁM 1 , HELYI IRODÁKBAN, VAGY CSÓKA KÖZSÉG HONLAPJÁRÓL

 

osztályvezető:

Sövényházi Éva

  1. Kérvény a termőföld mintavételezésere