KEZDŐ VÁLLALKOZÁSOK ELINDÍTÁSÁT TÁMOGATÓ START UP PROGRAM


A program célja új mikro-, kis- és középvállalkozások illetve egyéni vállalkozások megnyitásának támogatása, valamint segítség új munkahelyek alapításában.

A pályázatban részt vehetnek fizikai személyek, valamint jogi személyek is, amennyiben a vállalkozás 2 évnél fiatalabb, a jelentkezés benyújtásának időpontjától számítva. A támogatás célja a termeléssel, feldolgozással és szolgáltatóiparral foglalkozó kezdő vállalkozók  helyzetének megsegítése, valamint az önfoglalkoztatás serkentése.

A PROGRAM SZERKEZETE:

A program  két fázisból  tevődik össze:

·           I.  fázis –  ingyenes tanfolyamok

·           II. fázis –  vissza nem térítendő támogatás és a mentorálás

A PROGRAM ÁLTAL TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK 

·          а lapeszközök beszerzése,

·           az üzlethelyiség adaptálása és/vagy újjáépítése,

·           nyersanyag  beszerzése a  projekt teljes költségánek  20%-ig.

Alapeszközök alatt értendők:  épületek (a projekt rendeltetésével összhangban),  berendezések,  gépek és  felszerelés,  amelyek  a  beruházás  igazolt költségeiként elismerünk,  amennyiben  azokat  kizárólag pályázó használja:

·           gépek és felszerelés beszerzése (5  évnél nem lehetnek idősebbek és  regisztrált gazdasági alanytól kell vásárolni),

·           az termelői helység és   a gyártási folyamat üzembe helyezése (épület adaptációja és/vagy újjáépítése).  

Önrészként elismerünk nemcsak pénzeszközt, hanem épületeket,  gépeket és  felszereléseket is, amennyiben ezek a pályázó tulajdonában vannak.  A nyertes pályázóknak biztosítaniuk kell az ÁFA értékét is, illetve  az  ÁFA összege beszámítható az önrészbe.

A vissza nem térítendő  támogatás keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás maximális értéke  1.000.000 dinár  ÁFA nélkül,   ami a projekt teljes költségének max. 70%-a PDV nélkül termelési és  feldolgozási  tevékenység esetén, illetve a projekt teljes költségének max. 50%-a PDV nélkül szolgáltatóipar esetén.

A pályázók a programmal összhangban kötelesek biztosítani  az önrészüket, ami  a termelési és  feldolgozási  tevékenység  esetén a teljes költségvetés 30%-a, illetve szolgáltatási tevékenység esetén a teljes költségvetés 50%-os igazolt költségeinek teljes nettó értékét  képezi.

A pályázat nyertesei kötelesek    a Szerbiai fejlesztési alappal kötött szerződés aláírásától számított legalább két évig üzemeltetni a cégüket,  és ebben az időszakban   nem  engedélyezett számukra az alapeszközök elidegenítése és  az üzleti tervben  előlátott  foglalkoztatottak  számának a csökkentése.

Minden   pályázó, aki   szolgáltatóipari tevékenységgel foglalkozik köteles, arra, hogy a Szerbia Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül még 2 személyt munkaviszonyba helyezzen,  miközben kötelesek a Szerbiai fejlesztési alappal kötött szerződés aláírásától számított legalább két évig üzemeltetni a cégüket,  és ebben az időszakban   nem  engedélyezett számukra az alapeszközök elidegenítése és  az üzleti tervben  előlátott  foglalkoztatottak  számának a csökkentése.

A pályázat nyitott  2017. Május 5 -ig.

A program I. szakaszára a  jelentkezéseket  a szükséges dokumentációval  két  példányban  (eredeti  és  fénymásolat) kell elküldeni a következő címre:

PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség

Cím: Trg Lazara Jovana Nenada 15, Szabadka

 

Bővebb információkat az érdeklődők a következő elérhetőségeken kaphatnak:

1.        Szerbiai Fejlesztési Ügynöksége elérhetőségei:

Website:  www.ras.gov.rs  

e-mail :  startup@ras.gov.rs

2.        Panonreg  Regionális Fejlesztési Ügynökség – zentai kirendeltség:

Zentai Városháza,  76. iroda,

tel.: 063-7-002-140

e-mail: harmat.zsoka@gmail.com .

website:  www.panonreg.rs


 

 

LETÖLTÉSEK: